Bắc Giang: Nâng cao chất lượng hoạt động cải cách tư pháp

(PLVN) - Mới đây, tại trụ sở Tỉnh ủy Bắc Giang diễn ra Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2020, cho thấy, trong năm 2020 vừa qua công tác tư pháp, cải cách tư pháp đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Bắc Giang: Nâng cao chất lượng hoạt động cải cách tư pháp Hội nghị tổng kết cải cách tư pháp năm 2020 của tỉnh Bắc Giang

Hội nghị do bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang,Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp chủ trì. Tham dự có ông Tống Ngọc Bắc Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, và 13 đồng chí trong ban chỉ đạo.

Mở đầu chương trình, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, thành viên ban chỉ đạo, báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2020 về hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh uỷ ( cơ quan thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp) và những kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo yêu cầu Nghị quyết số 49- NQ/TƯ về việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về cải cách tư pháp, trong đó, việc thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan tư pháp.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Thị Thu Hồng, đánh giá cao kết quả mà Ban chỉ đạo cải cách tư pháp đã đạt được trong năm 2020, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác cải cách tư pháp được nâng cao, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp và đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp được kịp thời kiện toàn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, chất lượng hoạt động tư pháp được nâng lên. Cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động tư pháp và các cơ quan tư pháp không ngừng được đổi mới, hoàn thiện.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó,  vấn đề bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động tư pháp tại địa phương được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh rất quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ Nghị quyết số 49-NQ/TƯ, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu cải cách tư pháp theo chỉ đạo định hướng của Trung ương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết số 49-NQ/TƯ đã đề ra.

Tuy nhiên, còn 1 số hạn chế của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú trọng đến công tác cải cách tư pháp, chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn, cơ quan, đơn vị. Công tác giám sát của các cơ quan dân cử đối với hoạt động tư pháp chưa được quan tâm thường xuyên. Chất lượng công tác tư pháp có mặt còn hạn chế về tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án còn chậm.Việc phối hợp với các cơ quan tư pháp trong một số vụ việc thiếu chặt chẽ, dẫn đến nhiều vụ án bị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, một số vụ việc bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy, cải sửa.

Ngoài ra, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động tư pháp còn thiếu, nhất là trang bị phương tiện phục vụ công tác điều tra và công tác quản lý tạm giam, tạm giữ, còn tình trạng nhà tạm giam, tạm giữ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Trụ sở và kho vật chứng của một số cơ quan thi hành án đã xuống cấp. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Thị Thu Hồng, nhấn mạnh,  cần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp và chất lượng hoạt động giám sát đối với các cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ quan tư pháp và kinh phí cho các hoạt động cải cách tư pháp.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Thị Thu Hồng giao nhiệm vụ triển khai, đồng chí Trưởng Ban Nội chính chủ trì, các thành viên Ban chỉ đạo phối hợp thực hiện, tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, ban hành quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Tổ chức tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021, làm việc với Đảng đoàn luật sư tỉnh về tình hình hoạt động trong thời gian qua.

 Các đồng chí trong Ban chỉ đạo

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì phối hợp với đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện thông qua Đề án số hóa hồ sơ vụ án và ứng dụng công nghệ thông tin tại các phiên tòa.

Đồng chí giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với đồng chí giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp 2 cấp, tỉnh và huyện về nhận diện nguy cơ vi phạm, tội phạm công nghệ cao và biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm công nghệ cao trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính chủ trì tham mưu, tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt các cơ quan tư pháp nghe chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, lối sống, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức gặp mặt báo chí, họp báo thông tin về công tác cải cách tư pháp, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021.

Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, các thành viên Ban Chỉ đạo, ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong công tác tư vấn, xây dựng pháp luật.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính chủ trì, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo,tổ chức học tập kinh nghiệm về công tác cải cách tư pháp, công tác chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm, gắn với phát triển Kinh tế - Xã hội khi phát triển công nghiệp.

Đồng chí Viện trưởng VKSND và  Đồng chí Chánh án TAND tỉnh chủ trì,  tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm sát viên, thẩm phán theo 02 chuyên đề:  Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa và nâng cao chất lượng điều hành phiên tòa của Hội đồng xét xử, xét xử án hình sự.

Đồng chí giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với đồng chí giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, tổ chức tuyên truyền pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên không gian mạng .

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính chủ trì, tổ chức thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh về thực trạng công tác giải quyết đơn, thư trong lĩnh vực tư pháp và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác này và tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác cải cách tư pháp và hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2021. 

Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh uỷ Lê Thị Thu Hồng, chỉ đạo, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các huyện, thành ủy, các cơ quan tư pháp và các thành viên Ban chỉ đạo chủ động triển khai và tổ chức thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ đề ra trong chương trình này. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình này, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương theo quy định.

Trần Sơn - Xuân Thành
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
 Kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo

Kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo

(PLVN) -Nâng cao chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL để kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Tư pháp chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp quyết liệt trong năm 2021.

Đọc thêm

Truyền thuyết về Hestia – Nữ thần của bếp lửa trong thần thoại Hy Lạp

Truyền thuyết về Hestia – Nữ thần của bếp lửa trong thần thoại Hy Lạp
(PLVN) - Hestia là con của Cronus và Rhea, người đầu tiên bị Cronus nuốt vào bụng và cũng là người cuối cùng ông ta nôn ra, vì thế có thể coi nàng là chị cả của Zeus, Poseidon và Hades… Nàng được mệnh danh là vị thần của bếp lửa, sự đoàn tụ, người giữ gìn hạnh phúc gia đình. Người La Mã tôn thờ nàng không chỉ là Nữ thần của bếp lửa gia đình mà còn là ngọn lửa của chung một cộng đồng. Là vị thần của đạo đức, sự tôn trọng, ngoan đạo và sự thiện chí.

Độc đáo lễ cúng nước giọt của người Rơ Ngao ở Kon Tum

Độc đáo lễ cúng nước giọt của người Rơ Ngao ở Kon Tum
(PLVN) - Đối với đồng bào dân tộc Rơ Ngao, nước có vai trò quan trọng, gắn liền với đời sống văn hóa, tâm linh của bà con trong buôn làng. Do vậy, lễ cúng nước giọt là nét văn hóa truyền thống, phản ánh đậm nét phong tục, tập quán truyền thống và bản sắc văn hóa của người Rơ Ngao.

Cuộc đời dâu bể của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm

Cuộc đời dâu bể của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm
(PLVN) - Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm được đánh giá là danh nhân văn hóa thời Lê trong lịch sử Việt Nam. Bà nổi tiếng về văn thơ, thông minh từ nhỏ. Dù là phận nữ nhi, nhưng bà cứng rắn, cương quyết, có tinh thần tự lập cao. Bà được người đời biết nhiều qua bản diễn Nôm Chinh phụ ngâm khúc (nguyên tác chữ Hán của Đặng Trần Côn). Dù tài năng, xinh đẹp, nhưng cuộc đời nữ sĩ Đoàn Thị Điểm gặp nhiều “bão táp phong ba”.

Kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo

 Kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo
(PLVN) -Nâng cao chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL để kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Tư pháp chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp quyết liệt trong năm 2021.

Khi người dân tin vào bảo hiểm xã hội tự nguyện

Khi người dân tin vào bảo hiểm xã hội tự nguyện
(PLVN) - Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thời gian qua, cơ quan này luôn chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội. 

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn
(PLVN) - Kỷ niệm 70 năm Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951 – 2/2021) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều qua (25/2), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng- Giá trị lý luận và thực tiễn”. Hội thảo dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. 

Sáng 26/2, thêm 1 ca mắc COVID-19 Tây Ninh

Sáng 26/2, thêm 1 ca mắc COVID-19 Tây Ninh
(PLVN) - Bản tin 6h ngày 26/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 1 ca mắc mới COVID-19 là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay tại Tây Ninh.
 “Nhà tạm” có giá tới 15 tỷ đồng, phù hợp hay không?

“Nhà tạm” có giá tới 15 tỷ đồng, phù hợp hay không?

(PLVN) - Từ kết quả kiểm toán tại dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, hướng dẫn, xác định lại chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành với các công trình.

Việt Nam vào tốp đầu Chỉ số Logistics thế giới

Việt Nam vào tốp đầu Chỉ số Logistics thế giới
(PLVN) - Báo cáo Chỉ số Logistics thị trường mới nổi 2021 do nhà cung cấp dịch vụ kho vận hàng đầu thế giới Agility vừa công bố cho thấy, Việt Nam đã tăng 3 bậc xếp hạng so với năm 2020, đứng ở vị trí thứ 8 trong top 10 quốc gia đứng đầu.

Bi, hài học online

Bi, hài học online
(PLVN) - Hải Phòng là địa phương đầu tiên quyết định dừng việc học trực tuyến với học sinh lớp 1, 2 sau khi có nhiều ý kiến cho rằng việc dạy học trực tuyến không hiệu quả, chỉ nên xem là giải pháp tình thế khi học sinh phải ở nhà vì dịch bệnh. 

Mục tiêu 300 hợp tác xã kiểu mới hiệu quả

Mục tiêu 300 hợp tác xã kiểu mới hiệu quả
(PLVN) - Theo Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, đến năm 2025 phải lựa chọn được tối thiểu 300 HTX/liên hiệp HTX tham gia, hoạt động theo 12 mô hình của Đề án.
68 văn bản về rừng sẽ đươc thay bằng 1 nghị đinh

68 văn bản về rừng sẽ đươc thay bằng 1 nghị đinh

(PLVN) - Thay vì quy định rời rạc trong 68 văn bản khác nhau, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang soạn thảo một nghị định chung về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản, dự kiến sẽ trình Chính phủ ban hành trong năm nay. 

"Không vì tăng tiến độ mà lơ là chất lượng chương trình công tác"

"Không vì tăng tiến độ mà lơ là chất lượng chương trình công tác"
(PLVN) - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ khi chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội để nghe báo cáo và cho ý kiến về 10 chương trình công tác toàn khóa XVII, diễn ra chiều 25/2.

Chuyện kể của chùm chìa khóa

Chuyện kể của chùm chìa khóa
(PLVN) - Chùm chìa khóa vốn vô tri, câm lặng, nhưng nó lại “mở ra” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng rất nhiều “cánh cửa” của cuộc đời. 

Đừng đẩy con đến vực thẳm

Đừng đẩy con đến vực thẳm
(PLVN) - Thời gian vừa qua xảy ra một số vụ việc học sinh hành hung thầy, cô giáo khiến dư luận phẫn nộ. Thế nhưng sau khi mọi bức xúc lắng xuống thì ít ai còn để ý đằng sau đó là nhiều câu chuyện về giáo dục cần suy ngẫm.
Kiểm tra, giám sát bầu cử: Trực tiếp xuống địa bàn lắng nghe cử tri

Kiểm tra, giám sát bầu cử: Trực tiếp xuống địa bàn lắng nghe cử tri

(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn khi chủ trì cuộc họp bàn về triển khai nội dung kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, diễn ra hôm qua (25/2).

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬