Từ khóa: #trung tâm 701

Khởi động dự án 20 triệu USD khắc phục hậu quả bom mìn cho hai tỉnh miền Trung

Các đại biểu dự lễ bấm nút khởi động dự án
(PLO) - Dự án sẽ chú trọng công tác khảo sát kỹ thuật và làm sạch bom mìn, vật nổ trên diện tích khoảng 8.000ha tại 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định; nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho người dân trong vùng dự án; hỗ trợ các nạn nhân bom mìn để có thể cải thiện chất lượng cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng…