Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX

(PLVN) - Sáng 25/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh, với sự tham dự của 339 đại biểu đại diện cho trên 69.000 đảng viên thuộc 13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Đại hội.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX.

Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và tỉnh Hưng Yên.

Tìm giải pháp thiết thực để khắc phục triệt để những yếu kém

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ vừa qua là quan trọng, đã góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Bên cạnh những thành tựu, tiến bộ đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cần thảo luận, làm rõ những tồn tại, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đã được chỉ rõ trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đó là: Tại sao kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh, song chưa đồng đều và chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế của tỉnh (gần với Thủ đô Hà Nội, là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ)? Tại sao tốc độ tăng trưởng dịch vụ và tỷ trọng dịch vụ trong Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) lại đạt thấp hơn chỉ tiêu Đại hội? Tại sao thu ngân sách từ sản xuất và kinh doanh trong tỉnh chưa cao?

Tại sao công nghiệp phát triển nhanh nhưng chưa có sản phẩm có thương hiệu Hưng Yên và sức cạnh tranh rõ nét? Tại sao quy hoạch khá nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, song việc thúc đẩy đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp còn hạn chế?

Để hạ tầng thiếu đồng bộ và chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư? Tại sao đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp còn chậm; vì sao việc dồn điền, đổi thửa hoặc tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp còn khó khăn vậy?...

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những hạn chế trong xử lý vi phạm về đất đai, về tài nguyên, về môi trường, về công tác giải phóng mặt bằng, trách nhiệm của tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan giải quyết triệt để hay chưa? Về công tác xây dựng Đảng như các đồng chí đã báo cáo vì sao còn có nội dung chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới?

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên trong việc chỉ ra những thiếu sót, yếu kém cũng như nhận thấy trách nhiệm của cấp ủy.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, điều quan trọng hơn là Đại hội cần phát huy dân chủ, đề cao ý thức trách nhiệm, thảo luận, phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân, chủ quan, khách quan và đóng góp với Đại hội những giải pháp thiết thực để khắc phục triệt để những yếu kém, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ tới. 

Tập trung kế thừa thực hiện các nhiệm vụ đột phá 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững”.

 Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ phát biểu khai mạc Đại hội.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Hưng Yên đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đề ra; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao, vượt sớm so với kế hoạch trong bối cảnh vừa tập trung giải quyết hiệu quả đối với những tình huống khó, mới, phức tạp như đại dịch Covid-19. 

Trong 5 năm qua, Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế-xã hội; kinh tế duy trì phát triển nhanh với chất lượng tăng trưởng từng bước được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên. Quy mô nền kinh tế năm 2020 theo giá hiện hành đạt 102 nghìn tỷ đồng, bằng 1,73 lần so với năm 2015 (năm 2015 đạt 59.006 tỷ đồng).

Bình quân giai đoạn 2016-2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,38%/năm (mục tiêu tăng từ 7,5-8%/năm). Giá trị sản xuất: nông nghiệp, thủy sản tăng 2,78%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng 10,3%/năm; thương mại, dịch vụ tăng 6,84%/năm. Kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 16,19%/năm.

Năm 2020, tỷ trọng khu vực nông nghiệp, thủy sản chiếm 9,65%; công nghiệp, xây dựng chiếm 61,5%; thương mại, dịch vụ chiếm 28,85%. Giá trị xuất khẩu đạt trên 5 tỷ USD. Giá trị thu được bình quân trên 1 ha canh tác đạt 210 triệu đồng, tăng 60 triệu đồng/ha so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 79,57 triệu đồng (mục tiêu đạt 75 triệu đồng), gấp 1,64 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,8%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%. 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; là1 trong 8 tỉnh của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% các địa phương cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Một điểm đáng chú ý là kinh tế nông nghiệp có nhiều kết quả nổi bật khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao trong trồng cây có múi, cây vải, nhãn, hoa, cây cảnh, cây dược liệu… nhiều nơi có số thu đạt từ 500-700 triệu đồng/ha canh tác.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung kế thừa thực hiện các nhiệm vụ đột phá mà nhiều nhiệm kỳ trước đã đề ra, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm:

Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh. Tập trung thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch; ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách Nhà nước.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, phát triển hạ tầng số, ưu tiên hạ tầng giao thông và các địa bàn trọng điểm để tạo động lực phát triển.

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển giữa các cấp, các ngành; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có uy tín, năng lực nổi trội.

Cũng trong phiên khai mạc, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX đã tiến hành quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục ảnh hưởng của bão lũ./.
Thanh Hà/VOV
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Hội thảo cấp quốc gia về Đại tướng Lê Đức Anh

Hội thảo cấp quốc gia về Đại tướng Lê Đức Anh

(PLVN) - Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1/12/1920 - 1/12/2020), hôm nay (30/11), tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế”. 

Đọc thêm

Truy tìm xe ô tô, mô tô ngang nhiên vào phố cổ Hội An

Truy tìm xe ô tô, mô tô ngang nhiên vào phố cổ Hội An
(PLVN) - Ngày 30/11, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đang truy tìm đoàn xe gồm 1 chiếc ô tô và 2 chiếc mô tô phân khối lớn chạy vào đường cấm trong khu phố cổ.

Lâm Đồng: Xử lý dứt điểm “làng biệt thự” trái phép dưới chân núi Voi

Lâm Đồng: Xử lý dứt điểm “làng biệt thự” trái phép dưới chân núi Voi
(PLVN) - Liên quan đến “làng biệt thự” xây dựng trái phép dưới chân núi Voi, thuộc tiểu khu 268 thuộc thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Đức Trọng làm rõ trách nhiệm của UBND xã Hiệp An, các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra các sai phạm, vi phạm và xử lý theo quy định.

Mưa lớn kéo dài, đồi núi tiếp tục sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi

Mưa lớn kéo dài, đồi núi tiếp tục sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi
(PLVN) - Ngày 30/11, ông Đỗ Thanh Vượt - Chủ tịch UBND xã Sơn Long, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho biết, từ tối qua đến sáng nay 30/11, núi Le Ngói thuộc địa phận xã Sơn Long tiếp tục phát ra nhiều tiếng nổ lớn khiến đất, đá và bùn nhão sạt trượt chảy tràn từ trên núi xuống gây tắc nghẽn tuyến giao thông và cô lập nhiều khu dân cư.
Khai mạc Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật – Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”

Khai mạc Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật – Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”

(PLVN) -Sáng 30/11, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật – Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ chủ trì Hội thảo.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬