Lộ mặt "Sở Khanh" khi người tình có thai

Lộ mặt "Sở Khanh" khi người tình có thai
(PLO) - Anh kết luận một câu xanh rờn: tôi và anh chung sống vì hai bên cùng có lợi, tôi chưa có việc làm, chưa có tiền, còn anh cần đáp ứng nhu cầu mà thôi, còn lại chẳng có tình cảm gì cả.  Và tôi muốn giữ thai thì tự chịu trách nhiệm.