Không có thủ tục ủy quyền thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Không có thủ tục ủy quyền thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng
(PLO) - Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định chế độ thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, do đó không có thủ tục ủy quyền thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.