Tín dụng chính sách chú trọng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững

Vốn vay chính sách đã giúp cho nhiều hộ có nước sạch để dùng, có cả rừng keo thoát nghèo bền vững
(PLO) - Ngân hàng Chính sách xã hội xác định, tăng trưởng xanh giúp cho ngân hàng này thực hiện hiệu quả hơn hoạt động tín dụng chính sách, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư, cải thiện sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần bảo tồn thiên nhiên, môi trường và chống biến đổi khí hậu.