TPHCM: Sôi nổi và tự hào Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

(PLVN) -  Trên chặng đường 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, TPHCM vinh dự đóng góp nhiều nỗ lực và thành tựu. Những dấu mốc trên hành trình ấy đã được Bộ Tư pháp ghi nhận tại Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam vừa mới diễn ra tại TPHCM.

Ngày 17/10, Bộ Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân TPHCM tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam tại phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Buổi lễ được diễn ra đầy trang trọng, hòa trong không khí sôi nổi của cả nước đang tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày Pháp luật Việt Nam là sự kiện ý nghĩa lớn đối với TPHCM

Trong 9 năm qua, kể từ khi Hội đồng phổ biến giáo dục Trung ương và Bộ Tư pháp tổ chức Lễ Công bố Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Nội ngày 09/11/2013, hàng năm, căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM luôn tích cực có các biện pháp tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động kỷ niệm Ngày pháp luật Việt Nam bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả từ thành phố cho đến tận cơ sở, không gián đoạn ngay cả trong thời gian phòng chống dịch covid-19 phức tạp như năm 2021.

Theo phát biểu của đồng chí Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL TP tại buổi lễ, có thể nói, sau 9 năm thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 đã trở thành sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc với cả nước nói chung và TPHCM nói riêng. Ông Ngô Minh Châu nhấn mạnh phong trào hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 có các nội dung chủ yếu như Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 thiết thực, hiệu quả, tăng cường khuyến khích, động viên các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy hơn nữa các sáng kiến, mô hình, giải pháp hiệu quả thiết thực và tôn vinh, nhân rộng khi tổng kết phong trào thi đua kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 tới đây trên địa bàn TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Đình Phi

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu khai mạc buổi lễ.

Ảnh: Đình Phi

Bên cạnh đó, TPHCM không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo quyền và các điều kiện tiếp cận rộng rãi thông tin.

Các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn TP sẽ được tiếp tục triển khai, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

“Với kết quả đã đạt được trong thời gian qua và sự tích cực, hưởng ứng nhiệt tình, sáng tạo của các cơ quan Trung ương, các địa phương, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 đã và đang trở thành sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa sâu sắc và góp phần to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, cũng như trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đất nước, xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam”, ông Ngô Minh Châu nhấn mạnh.

Việc tổ chức Ngày Pháp luật phải thiết thực, hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương nhận định, trong thời gian qua, cùng với các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương trong cả nước, Thành ủy, Ủy ban nhân dân TPHCM đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác tư pháp từ xây dựng pháp luật đến tổ chức thi hành pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó đóng góp quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm quốc phòng, an ninh của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm, TP đã có nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa bàn thu hút đông đảo sự quan tâm hưởng ứng của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Với những kết quả đó, Bộ Tư pháp quyết định lựa chọn TPHCM là một trong 03 địa phương tiêu biểu làm điểm để tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ sở.

Để tinh thần thượng tôn pháp luật ngày càng trở thành chuẩn mực trong ứng xử của người dân, hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, khuyến khích và vận động nhân dân tham gia vào hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật ngày càng gia tăng, Thứ trưởng đề nghị TP cần tiếp tục tập trung triển khai 6 nhiệm vụ chủ yếu như thời gian tới như: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, khả thi các chủ trương, đường lối của Đảng, các nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ nhà nước cấp trên giao.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cần tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Xác định đầu tư xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển, bảo đảm gắn kết chặt chẽ xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu chú trọng công tác truyền thông chính sách pháp luật theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật.

Cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm tăng cường quyền làm chủ của nhân dân, lấy quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân là mục tiêu phục vụ, là điểm xuất phát cũng là đích đến cao nhất của pháp luật theo tinh thần “Pháp luật không bỏ ai ở lại phía sau”.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tạo tiền đề để tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả. Thực hiện hiệu quả Đề án về “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo QĐ số 977 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát triển các mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật mới, hiệu quả để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của pháp luật trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội và bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đình Phi

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM phát biểu tại buổi lễ.

Ảnh: Đình Phi

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày Pháp luật phải thiết thực, hiệu quả, xuất phát từ yêu cầu quản lý từng cấp, từng ngành ở địa phương mà cần đề ra nhiệm vụ tổ chức Ngày Pháp luật cho phù hợp để tiếp tục lan tỏa giá trị pháp luật trong đời sống xã hội. Huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng, công tác PBGDPL nói chung. Từ đó, tạo thói quen tìm hiểu pháp luật như là công việc hàng ngày, tự thân của mỗi người và của toàn xã hội; để ngày 09/11 không chỉ là ngày tôn vinh luật pháp, người làm công tác pháp luật, mà còn đi vào tiềm thức của toàn thể nhân dân về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cũng nhắc đến nhiệm vụ tăng cường các dịch vụ pháp lý theo tinh thần cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phát huy vai trò gương mẫu, chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, nhất là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cùng các lãnh đạo Sở Tư pháp và lãnh đạo phường Hiệp Tân trao quà cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cùng các lãnh đạo Sở Tư pháp và lãnh đạo phường Hiệp Tân trao quà cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

“Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định mục tiêu tổng quát phát triển Thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là “xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, thành phố là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á”. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, chính quyền Thành phố và sự quyết tâm, nỗ lực toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và của người dân, Thành phố sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố, sớm hoàn thành mục tiêu đặt ra, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã bày tỏ niềm tin vững chắc tại buổi Lễ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã quyết định tặng Bằng khen Bộ trưởng cho 01 tập thể và 01 cá nhân của phường Hiệp Tân, quận Tân Phú có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Thời gian qua, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Phường hoạt động ngày càng hiệu quả, thực sự là cầu nối đắc lực đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Phường đi vào nề nếp, có bước chuyển biến lớn về hiệu quả, chất lượng thực hiện, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương với phương châm hướng mạnh về cơ sở, từ cơ sở và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng, tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt NamThứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng, tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam

Đọc thêm

Thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp Việt Nam - Liên bang Nga ở mức độ sâu sắc hơn

Thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp Việt Nam - Liên bang Nga ở mức độ sâu sắc hơn
(PLVN) -Chiều ngày 20/6/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin tới Việt Nam, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nga Konstantin Chuychenko đã trao đổi “Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang Nga giai đoạn 2024-2025” (Chương trình hợp tác 2024-2025).

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo pháp luật

Quang cảnh buổi nói chuyện.
(PLVN) -Sáng 20/6, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức trưng bày ảnh giới thiệu đất nước, con người Thụy Điển và nói chuyện chuyên đề với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội giới thiệu về đào tạo pháp luật và kinh nghiệm du học pháp luật tại Thụy Điển.

Vĩnh Phúc: Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ts. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ truyền đạt tại hội nghị
(PLVN) - Mới đây, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, công chức làm công tác pháp chế ở các sở, ban, ngành ở tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã và Chánh thanh tra các huyện, thành phố.

Hội thảo tham vấn về rào cản trong tiếp cận và sử dụng trợ giúp pháp lý

Hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo nghiên cứu các rào cản về tiếp cận và sử dụng TGPL của người dân
(PLVN) - Ngày 18/6, tại tỉnh Sơn La, Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) - Bộ Tư pháp đã tổ chức Chương trình hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo nghiên cứu các rào cản về tiếp cận và sử dụng TGPL của người dân. Với sự tham dự của đại Trung tâm Trợ giúp pháp lý các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ.

Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng

Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng
(PLVN) - Chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), hôm qua (18/06), Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức tạo đàm với 2 chuyên đề: Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về các vấn đề an ninh đối ngoại và Văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

An Giang: Nhiều mô hình hay, cách làm mới của Tư pháp Châu Phú

An Giang: Nhiều mô hình hay, cách làm mới của Tư pháp Châu Phú
(PLVN) -  Ngoài những công việc “truyền thống” được giao, Tư pháp Châu Phú (tỉnh An Giang) luôn nỗ lực hoàn thành những công việc được lãnh đạo địa phương giao. Từ đó khẳng định vị thế và tầm quan trọng của công tác tư pháp đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đặc biệt, ngành tư pháp Châu Phú luôn có cách làm hay, mô hình mới, nâng cao hiệu quả công tác.

T.P Hồ Chí Minh: Thi hành án dân sự tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài

T.P Hồ Chí Minh: Thi hành án dân sự tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài
(PLVN) -Sáng 18.6, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân TP.HCM do đồng chí Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Cục THADS Thành phố về tình hình, kết quả hoạt động công tác THADS và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực THADS trên địa bàn Thành phố.

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra đăng ký bảo đảm tài sản đất đai tại TP Hồ Chí Minh

Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất diễn ra tại TP Hồ Chí Minh trong 2 ngày 17-18/6
(PLVN) -  Ngày 17/6/2024, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị “Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất” do Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng sự hỗ trợ của Tổ chức hợp tác quốc tế Đức tại Việt Nam (Dự án GIZ) tổ chức.

Ninh Bình đã phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận nhiều kết quả mà tỉnh Ninh Bình đạt được trong thời gian qua. (Ảnh: Đặng Phước)
(PLVN) - Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận cơ cấu ngành kinh tế của Ninh Bình chuyển dịch theo hướng tích cực; phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn; chuyển đổi mô hình phát triển từ “nâu” sang “xanh”, phát triển kinh tế di sản...