Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của Cụm Thi đua số III

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tặng hoa cho Cụm trưởng Cụm Thi đua số III năm 2022, Cụm trưởng Cụm Thi đua số III năm 2023.
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tặng hoa cho Cụm trưởng Cụm Thi đua số III năm 2022, Cụm trưởng Cụm Thi đua số III năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Chiều 30/11, Cụm thi đua số III - Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023.

Công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào thực chất

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, Thủ trưởng các đơn vị trong Cụm các phong trào thi đua đã đạt được những kết quả nhất định, qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, của Ngành Tư pháp trong năm 2022.

Ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Cụm đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực có hiệu quả như việc tổ chức, phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022); chào mừng 77 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2022). Qua đó, công tác thi đua của các đơn vị trong Cụm đã đi vào nền nếp và trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục.

Công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị ngày càng đi vào thực chất và đạt được những kết quả nhất định. Việc gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã tạo động lực thúc đẩy công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Cụm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua của ngành Tư pháp năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của Cụm Thi đua số III ảnh 1

Đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phó Cụm trưởng phát biểu tại Hội nghị.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Cụm, giữa đơn vị thuộc Cụm với các cơ quan ban ngành trong và ngoài Bộ, giữa trung ương và địa phương được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời đã giúp các đơn vị trong Cụm thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, từ đó nâng cao vai trò và vị thế của Bộ Tư pháp.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua của Cụm vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Phong trào thi đua tuy có chuyển biến nhưng chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa đồng đều, chưa lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tự giác tham gia, việc nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được phát huy có hiệu quả, việc trao đổi thường xuyên để học tập lẫn nhau trong công tác thi đua chưa được thực hiện.

Việc tổ chức thi đua theo chuyên đề chưa được phổ biến, quan tâm đến việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để kịp thời khuyến khích, động viên, thúc đẩy phong trào thi đua trong từng lĩnh vực công tác. Nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua chưa đa dạng, phong phú.

Chủ động phát động phong trào thi đua riêng trong Cụm

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi, đề xuất, góp ý nhằm mục đích phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2022 để năm 2023 tiếp tục đạt nhiều kết quả, thành tích tốt hơn. Theo đó, các đơn vị của Cụm sẽ tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, lựa chọn mô hình điểm, lựa chọn một số công việc có ý nghĩa thiết thực và có điều kiện triển khai trên thực tế; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm chuyên dụng và công nghệ thông tin trong công tác của các đơn vị; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức phong trào thi đua; tổ chức nhiều sự kiện hơn, có nhiều phong trào thi đua chung trong công tác thi đua của Cụm; có sự thi đua giữa các thành viên trong Cụm…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị 09 đơn vị trong Cụm thi đua số III sẽ cùng quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu công tác, đề ra nhiều giải pháp hữu ích phù hợp với điều kiện đơn vị mình để khắc phục những tồn tại hạn chế, tạo khí thế công tác mới trong từng cơ quan, đơn vị. Trong năm 2023, Thứ trưởng đề nghị Trưởng, Phó trưởng Cụm Thi đua, thủ trưởng các đơn vị trong Cụm Thi đua tiếp tục nâng cao nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong động viên, huy động nguồn lực, tạo khí thế làm việc hiệu quả, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của Cụm Thi đua số III ảnh 2

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thực chất, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ công tác. Ngoài các phong trào thi đua chung do Bộ Tư pháp phát động, Cụm Thi đua số III cần chủ động phát động phong trào thi đua riêng trong Cụm và trong từng đơn vị trên cơ sở lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể để thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ công tác. 09 đơn vị cần tăng cường phối hợp, phát huy lợi thế và mối quan hệ công tác của mỗi đơn vị trong Cụm, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ ngày càng nặng nề của Bộ và từng đơn vị.

Hội nghị đã tiến hành bình xét suy tôn các danh hiệu thi đua trong Cụm. Theo đó, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được đề nghị xét tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp. Sang năm 2023, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hồ Quang Huy là Cụm Trưởng Cụm Thi đua số III, Phó Cụm trưởng là Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Nguyễn Thanh Hải.

Nhân dịp này, ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cụm trưởng Cụm Thi đua số III năm 2023 đã trình bày nội dung giao ước thi đua năm 2023; các đơn vị thành viên Cụm thi đua số III đã ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của Cụm Thi đua số III ảnh 3

Tin cùng chuyên mục

Các cơ quan THADS Hải Phòng giao ban công tác THADS Quý I năm 2023 và ký kết giao ước thi đua.

Nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác thi hành án dân sự

(PLVN) - Quý I năm 2023, các cơ quan THADS địa phương đã quyết liệt triển khai, chỉ đạo các đơn vị tập trung, tăng cường công tác tổ chức thi hành án, đồng thời xây dựng các giải pháp chung, chỉ đạo các đơn vị căn cứ theo tình hình cụ thể của từng địa phương triển khai các giải pháp cụ thể để mang lại hiệu quả cao nhất.

Đọc thêm

Sở Tư pháp tỉnh Long An: Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Tư pháp trong năm 2023

Sở Tư pháp tỉnh Long An: Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Tư pháp trong năm 2023
(PLVN) - Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023 . Chủ trì hội nghị có bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An. Tham dự hội nghị có các Phó Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Kiến Tường và TP Tân An.

Trợ giúp pháp lý chung sức vì người nghèo năm 2023

Trung tâm TGPL tỉnh Quảng Nam trao tặng 12 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
(PLVN) - Trung tâm trợ giúp pháp lý (Trung tâm TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh tổ chức “Chung tay xây dựng nông thôn mới, chung sức vì nghèo, năm 2023”. Đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của Đoàn luật sư tỉnh Quảng Nam, Cty TNHH xe Ba gác Đình Tâm thành phố Tam Kỳ.

Dấu ấn của Bộ, ngành Tư pháp trong quan hệ hợp tác quốc tế

Dấu ấn của Bộ, ngành Tư pháp trong quan hệ hợp tác quốc tế
(PLVN) - Trong năm vừa qua, hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ, ngành Tư pháp đã được thực hiện trên cả ba bình diện toàn cầu, khu vực và song phương, nhất là với các đối tác truyền thống, láng giềng được thực hiện hiệu quả, có nhiều điểm nhấn quan trọng. Trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật, với việc ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các chuyến thăm cấp cao đã tiếp tục thúc đẩy các quan hệ đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định và hiệu quả.

Bảo đảm giúp người dân tiếp cận hoạt động trợ giúp pháp lý kịp thời, hiệu quả

Thứ trưởng Mai Lương Khôi và Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến, đại diện 2 cơ quan ký kết Chương trình phối hợp về người thực hiện TGPL trực tại Toà án.
(PLVN) - Thời gian qua, việc xác định là dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu đã khẳng định vai trò của hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) trong việc đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội , công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Bộ, ngành Tư pháp: Lấy người dân làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Bộ, ngành Tư pháp: Lấy người dân làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo
(PLVN) -Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long kết thúc những ngày cuối cùng của năm 2022 bằng chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam. Trong bộn bề công việc, người đứng đầu ngành Tư pháp vẫn luôn dành thời gian cho cơ sở, hướng về cơ sở như chủ trương bao năm qua Bộ, ngành Tư pháp vẫn làm để góp phần cùng cả nước phục hồi và phát triển kinh tế.

Kịp thời phố biển các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Kịp thời phố biển các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua
(PLVN) -Mới đây, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương đã ban hành Công văn số 152/HĐPH về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023.

Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng thông qua thi hành án

Chấp hành viên trao đổi nghiệp vụ.
(PLVN) - Trong thời gian qua, nhờ thể chế hóa công tác xử lý nợ xấu thông qua việc xây dựng và ban hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD), các khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý nợ xấu đã từng bước được khắc phục, nhờ đó các TCTD xử lý nợ xấu hiệu quả hơn.

Cục THADS tỉnh Lào Cai tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Cục THADS tỉnh Lào Cai tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
(PLVN) - Với tinh thần tương thân, tương ái, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão năm 2023, vừa qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Lào Cai (Viettin bank) tổ chức thăm hỏi, tặng quà 30 suất quà tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn và xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý ở Kiên Giang

Công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý ở Kiên Giang
(PLVN) - Với nhiều biện pháp đồng bộ, công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2022 ở Kiên Giang đã bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý cho 157 người ở vùng dân tộc thiểu số thuộc diện được TGPL, trong đó tư vấn 12 vụ việc, tham gia tố tụng bào chữa/bảo vệ 144 vụ và đại diện ngoài tố tụng 1 vụ.

Trường Đại học Luật Hà Nội: Tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo luật

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trường Đại học Luật chúc mừng 43 năm Ngày truyền thống Trường.

(PLVN) -Là một trong những cơ sở đào tạo luật lớn nhất Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội hiện đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiếp tục xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, trung tâm nghiên cứu và truyền bá pháp lý hàng đầu trong các cơ sở đào tạo pháp luật của Việt Nam, có vai trò dẫn dắt trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật của cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.