Từ khóa: #Tổng cục hải quan

Công khai thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan giải quyết

Công chức Hải quan đang làm nhiệm vụ - (Ảnh N.Linh).
(PLVN) -Nhằm thực hiện quy định về công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã thực hiện công khai 11 thủ tục hành chính được thay thế, trong đó có 5 thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan giải quyết.

Hướng tới hoàn thành Hải quan số

Hoạt động nghiệp vụ tại cơ quan Hải quan Cao Bằng - Ảnh T.Bình
(PLVN) -Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Hải quan đến năm 2025 hướng tới mục tiêu tổng quát là cơ bản hoàn thành Hải quan số. Hoàn thành tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin trên cơ sở ứng dụng những thành tựu mới nhất về công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tổng cục Hải quan: Kịp thời hướng dẫn thực hiện giảm thuế VAT

Công chức Hải quan kiểm tra hàng hóa (Ảnh: T.Bình).
(PLVN) -Nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội, Tổng cục Hải quan đã kịp thời có hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các quy định kể từ ngày 1/7/2023.

Ngành Hải quan chung tay phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thuốc lá lậu do Hải quan và Công an phối hợp bắt giữ. (Ảnh: Nụ Bùi)
(PLVN) -  Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 - 2024. Kế hoạch nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc, nghiên cứu, học tập không khói thuốc tại các đơn vị cũng như thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5), Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.

Tổng cục Hải quan tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính

Công chức Hải quan thực hiện nghiệp vụ kiểm tra hàng hóa. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan (TCHQ) vừa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐU về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống “chạy chức, chạy quyền” và phòng chống tham nhũng trong Đảng bộ cơ quan TCHQ.

Ngành Hải quan tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng

Công chức Hải quan đang làm nhiệm vụ. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký ban hành Chỉ thị số 1036/CT-TCHQ về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống “chạy chức, chạy quyền” và phòng chống tham nhũng trong ngành Hải quan.