Nhiều doanh nghiệp, Tổ chức phi chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước cùng có mặt tại Cần Thơ trong sự kiện “Chống ô nhiễm rác thải nhựa” do The Ocean Cleanup và Coca-Cola Việt Nam đồng chủ trì

Bản sao Bàn giao bảng điều khiển Hệ thống làm sạch sông ngòi Interceptor™ cho Sở TN&MT TP. Cần Thơ
(PLVN) - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường khuyến khích các sáng kiến làm sạch sông ngòi, đại dương thực hiện bởi doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước địa phương tại Lễ khánh thành Dự án làm sạch sông Cần Thơ.