4 sản phụ bị dụ dỗ qua Trung Quốc bán thai

Những người phụ nữ bị dụ dỗ được bàn giao về với gia đình
(PLVN) - Ba trong số 4 phụ nữ tại Nghệ An đang mang thai từ 5 đến 8 tháng bị dụ dỗ qua Trung Quốc sinh con bán cho người nước này vừa được cảnh sát phối hợp với các tổ chức bàn giao cho gia đình.