Tiên phong truyền thông pháp luật, sáng tạo trong công tác Hội

(PLVN) - Là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp được thành lập từ năm 1985 nhằm góp phần tuyên truyền pháp luật, phục vụ cho công cuộc Đổi mới của đất nước, đến nay Báo PLVN đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc, trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. 35 năm qua, Báo PLVN có đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, cùng giới báo chí cả nước góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 
Ông Hồ Quang Lợi (thứ ba từ phải sang) chúc mừng Đại hội Chi hội nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2020 Ông Hồ Quang Lợi (thứ ba từ phải sang) chúc mừng Đại hội Chi hội nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2020

Là một trong những tờ báo đầu tiên trong lĩnh vực pháp luật, qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Báo PLVN xứng đáng là tờ báo hàng đầu trong truyền thông pháp luật, góp phần quan trọng trong việc nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật, nhất là đối với bạn đọc là bà con các dân tộc vùng sâu, vùng xa, nông thôn, miền núi, hải đảo.

* * *

Chi hội Nhà báo Báo PLVN là tổ chức hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam hiện có 129 hội viên, trong đó 102 hội viên sinh hoạt trực tiếp tại Chi hội và 27 hội viên sinh hoạt tại các tổ chức Hội Nhà báo địa phương. Số lượng hội viên trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm đa số. Vị thế Chi hội được tăng lên thông qua vai trò quan trọng của hội viên trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ, tổ chức, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị.

Nhận thức rõ vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ, ngành Tư pháp, Chi hội Nhà báo Báo PLVN đã chú trọng việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên và cả những người công tác tại Báo chưa phải là hội viên Hội Nhà báo nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí; tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm rõ các quan điểm, định hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và công tác truyền thông về Bộ, ngành Tư pháp nói riêng.

Chi hội đã kịp thời giải quyết, gắn kết quan hệ giữa các hội viên trong Chi hội, với các chi hội, liên chi Hội Nhà báo khác để có sự tương trợ, học hỏi; phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn thiết lập quan hệ chặt chẽ với nhiều đơn vị trong Bộ Tư pháp, các bộ và các tỉnh, thành thực hiện các số chuyên đề chuyên sâu nhằm tuyên truyền những kinh nghiệm hay, giải pháp có hiệu quả trong quá trình xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật từ Trung ương tới địa phương, cơ sở. Từ đó, có nhiều bài viết mang tính phản ánh, cắt nghĩa phù hợp với yêu cầu quản lý của Bộ, ngành Tư pháp; đã chú ý đăng tải các bài viết phát hiện những nhân tố mới, các giải pháp cho những vấn đề bức xúc, tạo điều kiện cho bạn đọc trao đổi, làm cơ sở ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn. 

* * *

Công tác chuyên môn của hội viên thuộc Chi hội đã góp phần nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Báo PLVN, duy trì ổn định số lượng phát hành báo in, trong khi lượng bạn đọc ở các trang điện tử của Báo ngày càng tăng. Đây là nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, hội viên trong Chi hội cùng sự lãnh đạo, hợp tác, giúp đỡ có hiệu quả của lãnh đạo Bộ, các đơn vị trong Bộ Tư pháp và các địa phương.

Tiên phong truyền thông pháp luật, sáng tạo trong công tác Hội ảnh 1
 Hưởng ứng kêu gọi của Hội Nhà báo Việt Nam, Chi hội Nhà báo Báo PLVN cùng CQDĐ Báo PLVN tại ĐBSCL đã vận động đóng góp 200 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình Nhà báo Nguyễn Mai – Anh hùng liệt sỹ tại Cà Mau.

Thời gian qua, cùng với sự phát triển của Báo PLVN, tổ chức của Chi hội Nhà báo Báo PLVN đã được củng cố. Cùng với công tác phát triển hội viên, Chi hội luôn thực hiện có hiệu quả việc nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho hội viên; quan tâm bồi dưỡng, kèm cặp cho các nhà báo trẻ. Chi hội thường xuyên tham gia giải báo chí quốc gia, giải báo chí của các địa phương, các ngành, hưởng ứng cuộc thi Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… 

Tôi xin chúc mừng sự trưởng thành của Báo PLVN, đặc biệt chúc mừng Báo đã đoạt giải B giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2019. Những năm qua, Báo PLVN đều tích cực tham gia Hội báo Toàn quốc. Chi hội Nhà báo Báo PLVN đoạt giải B Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc Hội báo Toàn quốc năm 2019. Công tác đào tạo, bồi dưỡng rất được chú trọng, về cả chuyên môn, nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Chi hội phối hợp cùng với Ban Biên tập kết hợp Viện Đào tạo Báo chí & Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, tổ chức các lớp nghiệp vụ và cấp chứng chỉ cho phóng viên mới trong toàn cơ quan. Chi hội cũng thường xuyên cử hội viên tham dự các lớp học do Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị đào tạo khác tổ chức.

Chi hội Nhà báo Báo PLVN nói riêng, Báo PLVN nói chung đã tích cực góp ý kiến xây dựng 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Chi hội Nhà báo Báo PLVN là một trong những đơn vị sớm thành lập Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Chi hội thường xuyên quán triệt thực hiện 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, Quy chế hoạt động nghiệp vụ của cơ quan. 

Một hoạt động khác mà tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, đó là Chi hội Nhà báo Báo PLVN đã tham gia nhiệt tình các phong trào từ thiện, tổ chức chương trình tri ân tháng 7 miền Trung, vì biên giới, biển đảo. Đặc biệt, năm 2019, hưởng ứng kêu gọi của Hội Nhà báo Việt Nam, Chi hội đã vận động hội viên và các nguồn lực khác đóng góp 200 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình Nhà báo Nguyễn Mai – Anh hùng liệt sỹ tại Cà Mau. Đây là một hoạt động có ý nghĩa và rất đáng quý, tạo niềm xúc động sâu sắc, được đồng nghiệp và dư luận xã hội đánh giá cao. Tôi mong muốn hội viên Chi hội Nhà báo Báo PLVN luôn nỗ lực phát huy tinh thần vì cộng đồng đó.

Hồ Quang Lợi (Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam)

Theo ông Hồ Quang Lợi, trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hội, Chi bộ Báo PLVN cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Quán triệt tới từng hội viên nội dung Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam sinh hoạt tại Chi hội Nhà báo Báo PLVN. Thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. 

- Chú trọng việc nêu cao đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động báo chí. Thực hiện nghiêm 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo. Kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi dùng nghề để vụ lợi, vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp. 

- Bằng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên.

- Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng đội ngũ hội viên nhà báo vững vàng bản lĩnh chính trị, tinh thông nghề nghiêp, đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Có cơ chế thu hút cán bộ có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý làm công tác hội. 

- Tiếp tục phát huy tinh thần thiện nguyện, trách nhiệm với cộng đồng của mỗi hội viên Chi hội Báo PLVN, tổ chức tốt các hoạt động xã hội, từ thiện.

Cùng chuyên mục
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

Đọc thêm

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hai nước châu Âu

Chủ tịch Quốc hội được đón tiếp chân tình, nồng ấm tại Hungary.
(PLVN) - Chiều 1/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 26/6-30/6, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér; Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle và Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall.

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND gắn với thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Hình ảnh tại Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hà Nội.
(PLVN) - Sáng 1/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 15-ĐA/TU về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2026, gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội”.

Cần ưu tiên cho phát triển Tây Nguyên

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.
(PLVN) - Thủ tướng gợi ý, nếu trước đây chúng ta xác định Tây Nguyên cần “ổn định để phát triển” thì nay ưu tiên cho phát triển để góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và thúc đẩy đối ngoại…

Bến Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

Bến Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu
(PLVN) - Tối 30/6, tại khu lăng và mộ Nguyễn Đình Chiểu – Di tích quốc gia đặc biệt tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1/7/1822 – 1/7/2022) và 30 năm Ngày truyền thống Văn hóa tỉnh Bến Tre. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ kỷ niệm.

Hội nghị của lòng tin

Hội nghị tại điểm cầu huyện Thạch Thất (Hà Nội) - ảnh: Ban Tuyên giáo huyện Thạch Thất
(PLVN) - Hôm qua (30/6), Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) giai đoạn 2012 - 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu ở các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2022

Ảnh minh hoạ
(PLVN) - Từ tháng 7/2022, một số chính sách mới về tăng mức lương tối thiểu vùng; Triển khai hình thức hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên;  Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán, thuế, hải quan… có hiệu lực thi hành.