Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng

(PLVN) - 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (CVĐ) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019), toàn quân đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, xuất hiện ngày càng nhiều các phong trào, mô hình mới, điển hình tiên tiến (ĐHTT), gương “người tốt, việc tốt” tiêu biểu. 
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu Đội quân tóc dài tỉnh Bến Tre. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu Đội quân tóc dài tỉnh Bến Tre.

PLVN đã có cuộc trao đổi với Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị xung quanh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Quân đội.

Biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng

Thưa Thượng tướng, CVĐ giai đoạn 2014-2019 trong Quân đội được đánh giá đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, ý nghĩa lớn lao, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Vậy ông có thể khái quát về các chương trình hành động “phát huy truyền thống”, “cống hiến tài năng” của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân trong hành trình 5 năm qua?

- Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, giá trị to lớn của bản chất, truyền thống, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở, nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 26/12/2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 788 phát động toàn quân thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đây là sự cụ thể hóa các chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của quân đội trong thời kỳ mới. 

Với mỗi chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh.

Thể hiện sâu sắc tính chủ động, sáng tạo, thiết thực, cụ thể trong triển khai việc học và làm theo Bác, CVĐ được toàn quân tích cực hưởng ứng, thi đua thực hiện với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao, thể hiện sự tôn kính và tình cảm sâu đậm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu.

5 năm qua, CVĐ đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đã quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp; trở thành động lực, ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và quần chúng, động viên, khích lệ toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa...

Thông qua thực hiện CVĐ, cán bộ, chiến sĩ toàn quân khẳng định rõ bản lĩnh, tài năng, trí tuệ và sức sáng tạo của mình. Càng trong khó khăn, gian khổ bản lĩnh chính trị, niềm tin và ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta càng được khẳng định, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân. 

Thành công của CVĐ sẽ là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục thi đua phấn đấu học tập, rèn luyện, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân

Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức Chương trình Giao lưu toàn quân giới thiệu, biểu dương, tôn vinh 203 tập thể, cá nhân, điển hình tiêu biểu và các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua. Thượng tướng có thể nói về những đóng góp quý báu của các điển hình tiên tiến (ĐHTT) trong CVĐ 5 năm qua?

- Sau 5 năm thực hiện CVĐ, toàn quân đã có 27 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; 1.187 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của BQP; 17 Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, 2.775  Chiến sĩ Thi đua toàn quân; 1.406 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 205 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ được tặng Bằng khen của Bộ trưởng BQP. Tại hội nghị, 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng BQP. 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019.

Trong chương trình giao lưu, đại diện các điển hình tiên tiến đã báo cáo thành tích nổi bật đạt được trong 5 năm qua, trong đó, tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện CVĐ; hiệu quả và tác động của CVĐ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; phương pháp, cách làm và kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến; đồng thời làm rõ nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm và rút ra những kinh nghiệm; đề xuất nội dung và biện pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện CVĐ trong thời gian tới.

Cùng với đó, các ĐHTT còn mang đến những kinh nghiệm quý báu trong tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương của Quân ủy Trung ương, BQP; việc xác định các trọng tâm đột phá học tập, làm theo; phân tích rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và mối quan hệ máu thịt của hai thành tố “phát huy truyền thống” và “cống hiến tài năng”.

Trên cơ sở đó, các ĐHTT chia sẻ kinh nghiệm khắc phục khó khăn, đẩy lùi hạn chế, xây dựng tiến độ, lộ trình làm việc hay, rèn việc tốt, phát huy các giá trị, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

Một thành quả được các đại biểu đặc biệt ghi nhận, đó là thông qua CVĐ, toàn quân đã xuất hiện ngày càng nhiều các phong trào, mô hình mới, ĐHTT, gương “người tốt, việc tốt” tiêu biểu, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và có hiệu ứng tích cực trong xã hội tiêu biểu như: Mô hình “Tự soi, tự sửa”, “Thực hiện theo chức trách, nêu gương trong hành động”, “Nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh phong cách”, “5 không, 3 phát huy”; “Giờ học tự quản”, “Giờ học kiểu mẫu”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Nâng bước em đến trường”, “Bệnh viện văn hóa”, “Bệnh viện mỗi ngày làm việc sớm hơn 30 phút”, “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, “Đảo là nhà, tàu là nhà, biển cả là quê hương”, “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, “Ngôi nhà một trăm đồng”, “Thao trường không khói thuốc”, “Cơ quan 5 tốt”, “Chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Đơn vị xanh, sạch, đẹp”, “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Tết quân dân”, “Xuân biên cương, Tết hải đảo”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Thượng tướng có thể cho biết việc triển khai CVĐ 5 năm tiếp theo trong Quân đội?

- Trước khi sơ kết và tôn vinh ĐHTT CVĐ giai đoạn 2014-2019, để CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, ngày 12/8/2019, Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTW) đã ban hành Chỉ thị số 855 về đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ độ Cụ Hồ”.

Theo đó, Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 855 theo đúng mục tiêu, yêu cầu đã được Thường vụ QUTW xác định. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng trận địa tư tưởng toàn quân vững chắc; không để xảy ra tiêu cực, tệ nạn xã hội từ bên ngoài xâm nhập, thẩm thấu, tác động vào nội bộ đơn vị. 

Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về CVĐ; chú trọng tuyên truyền về các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, ĐHTT, gương “người tốt, việc tốt” vượt khó trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống tội phạm, vận động quần chúng, nghiên cứu khoa học…

Xin cảm ơn Thượng tướng!

Lam Hạnh (thực hiện)
Cùng chuyên mục
Vận hành hai cơ sở dữ liệu quốc gia là bước tiến trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia

Vận hành hai cơ sở dữ liệu quốc gia là bước tiến trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia

(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát huy hiệu quả thật tốt Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân để người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thật mới là điều mong mỏi của Đảng, Nhà nước, sự trông đợi và kỳ vọng của xã hội và toàn thể nhân dân. 

Đọc thêm

Kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, thủ trưởng đơn vị đề cao trách nhiệm, nêu gương, tinh thần chủ động, năng động, quyết liệt của người đứng đầu. Kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành, để tình hình phức tạp xảy ra những hành vi vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới. 

Song Khê - làng Tiến sỹ bên sông Thương

Song Khê - làng Tiến sỹ bên sông Thương
(PLVN) - Ngày 18/6/2021, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 1901/QĐ-BVHTTDL công nhận xếp hạng Di tích quốc gia đối với di tích lịch sử mộ và đền thờ Tiến sĩ Đào Toàn Bân ở xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Song Khê - miền quê được bao bọc bởi sông Cầu, Sông Thương, sông Lục Nam có tới 13 vị Tiến sỹ được ghi danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, làm nên miền đất học nức tiếng.

Hưởng ứng bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Định hướng rõ ràng, thể hiện cụ thể khát vọng Việt Nam

PGS.TS. Lê Quốc Lý - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
(PLVN) - Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” ngày 16/5/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở nhiều nội dung mới về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và truyền đến toàn Đảng, toàn dân một niềm tin sắt đá, một sự kiên định vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và một tương lai tươi đẹp của đất nước ta trong tương lai.

Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.
(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Ngoại giao về việc triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cuối tuần qua.

Làm báo thời tự lực, tự cường

Làm báo thời tự lực, tự cường
(PLVN) - Ngay trước thềm dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), ngày 12/6/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Báo chí và câu chuyện 'không có ai bị bỏ lại phía sau'

Với sự phản ảnh chân thật của báo chí, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trở thành một trong những biểu tượng mạnh mẽ để người dân dựa vào trong thời điểm dịch bùng phát.
(PLVN) - Không thể phủ nhận rằng, trong những biến cố của cuộc sống như thiên tai, dịch bệnh, vai trò truyền tải thông tin của báo chí càng được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có thể nói, báo chí chính là lực lượng quan trọng không thể thiếu, góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống dịch của đất nước thời gian qua.

Trách nhiệm xã hội là điều không thể thiếu trong hoạt động báo chí

Báo PLVN tiếp sức Bắc Giang chống dịch COVID-19.
(PLVN) - Bất cứ ngành nghề nào trong xã hội đều có vị trí và vai trò riêng, song hành theo đó là trách nhiệm mà những người hành nghề phải gánh vác. Nghề báo cũng vậy. Báo chí với vai trò và vị trí đặc biệt, có trách nhiệm vô cùng lớn lao trong việc thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật đi sâu vào tư tưởng, đời sống, thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Hồ Chí Minh - Nhà báo vĩ đại

Nguyễn Ái Quốc - nhà báo kiệt xuất của báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh tư liệu)
(PLVN) - Không chỉ là một lãnh tụ chính trị kiệt xuất, một danh nhân văn hóa của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà báo vĩ đại. Người coi báo chí là phương tiện để vận động, tập hợp lực lượng cách mạng, tổ chức, thực hiện mục tiêu cách mạng một cách nhanh chóng, sâu rộng và hiệu quả nhất. Do đó, trong suốt 60 năm vừa hoạt động cách mạng vừa cầm bút, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết hàng ngàn bài báo các loại…

Tăng cường phối hợp giữa 3 trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam

Tăng cường phối hợp giữa 3 trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam
(PLVN) - Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân luôn kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn, bổ sung cho nhau, làm nên sức mạnh tổng hợp cho nền ngoại giao Việt Nam hiện đại - Nhận định được đưa ra tại Tọa đàm “Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới: Cơ hội, thách thức và yêu cầu” do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) tổ chức ngày 18/6.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: "Phải tạo đột phá để an dân"

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: "Phải tạo đột phá để an dân"
(PLVN) - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Điện Biên tiếp tục xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào sát với thực tế, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, ý chí của tỉnh trong thời kỳ mới...

Thủ tướng khen 10 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phòng chống dịch

Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
(PLVN) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 969/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 7 cá nhân thuộc Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.