Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Lạng Sơn

(PLVN) - Sáng 9/12, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tư pháp Lạng Sơn. Dự buổi làm việc có bà Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn. Cùng ngày, Thứ trưởng dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Toàn cảnh buổi làm việc Toàn cảnh buổi làm việc

Trong năm 2020, với phương châm chủ động, quyết liệt ngay từ đầu năm, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai công tác tư pháp năm 2020. Trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 phê duyệt 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của Sở Tư pháp năm 2020.

Năm vừa qua, Sở Tư pháp đã thực hiện thẩm định 62 dự thảo VBQPPL (bằng 119% so với cùng kỳ năm 2019); góp ý 319 dự thảo văn bản (bằng 130% so với cùng kỳ năm 2019); kiểm tra theo thẩm quyền 11/11 VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành; cập nhật 100% các VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Tổ chức 16 Hội nghị tại cấp huyện, cấp xã tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho trên 2.435 đại biểu tham dự.

Tổ chức Tọa đàm hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020; tổ chức 02 Hội nghị Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh cho trên 200 đại biểu tham dự; phối hợp tổ chức thành công Chung kết Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” toàn quốc.

Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức ký kết thành công và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tăng cường công tác kiểm tra tổ chức và hoạt động tại các Văn phòng luật sư, Chi nhánh Văn phòng luật sư trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của 10 tổ chức hành nghề luật sư, trong năm 2020 đã thực hiện 292 vụ việc, đạt doanh thu là 594.039.000 đồng (bằng 154% so với cùng kỳ năm 2019 về số tiền).

Về đấu giá tài sản các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đã thực hiện 122 cuộc đấu giá. Kết quả: 87 cuộc đấu giá thành. Tổng trị giá tài sản đấu giá thành tính theo giá khởi điểm: 118.287.365.903đồng;tổng trị giá tài sản bán được: 123.398.003.634 đồng; chênh lệch giữa tổng giá trị tài sản đấu giá thành so với giá khởi điểm là: 5.110.637.731 đồng; tổng số thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thu được theo quy định: 694.151.069 đồng (bằng 90,8% so với cùng kỳ năm 2019 về số tiền).

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Lạng Sơn ảnh 1
 Giám đốc Sở Tư pháp Lạng Sơn Hoàng Thuý Duyên báo cáo tại buổi làm việc

Qua báo cáo, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp Lạng Sơn Hoàng Thuý Duyên có một số đề xuất, kiến nghị Bộ Tư pháp: Sớm ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có quy định cụ thể về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của cơ quan tư pháp địa phương.

Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về luật sư đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút luật sư tham gia vào hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. 

Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ để có giải pháp cho việc sắp xếp, bố trí biên chế đội ngũ cán bộ pháp chế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; tổ chức các lớp tập huấn về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và ban hành văn bản hướng dẫn về kinh phí Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Có chế độ, chính sách, kinh phí chi hỗ trợ công tác tuyên truyền, PBGDPL đối với các tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo; quy định thống nhất mức chi chung cho công tác PBGDPL đối với các tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo để động viên và thu hút nguồn nhân lực tham gia công tác PBGDPL.

Bộ Tư pháp xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ cho tỉnh Lạng Sơn, trong đó quan tâm chú trọng đến các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ tư pháp các cấp (tập huấn, hội thảo), công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho đồng bào vùng cao, biên giới, vùng dân tộc ít người.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Lạng Sơn ảnh 2
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận, biểu dương kết quả của ngành tư pháp tỉnh Lạng Sơn nỗ lực, vượt khó đã hoàn thành số lượng công việc rất lớn.

Thứ trưởng nhận định, Tư pháp Lạng Sơn đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ là người gác cổng về các vấn đề pháp lý cho tỉnh, các văn bản pháp quy do HĐND, UBND Tỉnh ban hành đều được Sở Tư pháp tham gia ý kiến, thẩm định, bảo đảm khả thi và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.... Việc cung cấp các dịch vụ pháp lý cho người dân, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người dân được chú trọng thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với các hình thức tuyền truyền, phổ biến pháp luật có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Tỉnh cũng chú trọng phát triển đội ngũ luật sư, công chứng viên trên địa bàn qua đó tăng cường đội ngũ cung cấp dịch vụ pháp lý phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Chia sẻ với những khó khăn cơ quan Tư pháp gặp phải, Thứ trưởng cũng mong muốn, ngành Tư pháp Lạng Sơn phải nhìn nhận sâu sắc hơn về những nguyên nhân của hạn chế để tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Lạng Sơn ảnh 3
 

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Cục THADS Lạng Sơn. Tại đây Thứ trưởng ghi nhận Lạng Sơn có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, đoàn kết nội bộ được giữ gìn tốt, việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục được quan tâm; tổ chức bộ máy các cơ quan THADS tiếp tục được củng cố, kiện toàn. 

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Lạng Sơn ảnh 4
 

Mặc dù do ảnh hưởng covid-19, về kết quả của THADS năm 2020 số lượng việc không tăng nhưng số tiền phụ lý tăng cao so với cùng kỳ năm trước  nhưng bằng nhiều giải pháp Lạng Sơn đã cố gắng khắc phục và đạt được những kết quả ghi nhận.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Lạng Sơn ảnh 5
 

Thứ trưởng đề nghị năm 2021, THADS Lạng Sơn tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình; chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn công tác THADS; tập chung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện; tăng cường công tác kiểm tra; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách  hành chính gắn với rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Quang Văn
Cùng chuyên mục
Buổi làm việc về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2022.

Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(PLVN) -  "Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự vào cuộc của các Bộ, ngành. Đặc biệt, năm nay, các hoạt động hưởng ứng phải có điểm nhấn đánh dấu 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam",  Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu.

Đọc thêm

Cần tăng mức thù lao cho cộng tác viên kiểm tra văn bản

Quang cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất, kiến nghị được đưa ra tại Hội thảo phát huy vai trò cộng tác viên và cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức hôm nay, 24/5.

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) -Mới tròn ba năm làm “tham mưu trưởng” trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang - Lư Thị Trang Đài đã được đồng nghiệp nhận xét hai từ “yên tâm” và rất mừng khi có chị cùng tham gia, còn cấp trên thì tin tưởng, điểm nghẽn được khơi thông, công việc thì chạy.

Cần nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Ông Đặng Thanh Sơn Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp.
(PLVN) -Tổ chức thi hành pháp luật là vấn đề luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, đặc biệt là kể từ khi chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986 cho đến nay. Tại các văn kiện, nghị quyết của Đảng luôn có những nhận định, đánh giá về công tác này và từ đó có những chủ trương, định hướng lớn để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật để tổ chức thực hiện với mục đích đưa chủ trương, định hướng của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”
(PLVN) - 20 năm gắn bó với nghề, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội (Hanoi Tax & Law Firm) luôn tâm niệm: Nghề Luật sư không chỉ cần cái tâm, cái tầm mà còn cần cả sự sáng tạo, tiếp thu và lắng nghe. Luật sư không phải lúc nào cũng đọc, nêu những căn cứ pháp luật khô khan mà còn là sự thấu hiểu về cuộc sống, thấu hiểu hoàn cảnh của những con người khác nhau trong xã hội...

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng
(PLVN) -Mới đây, Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc phối hợp với Ngân hàng Nhà nước CN Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh về công tác THADS, nhằm thống nhất trong công tác phối hợp, giải quyết dứt điểm các vụ việc đang có khó khăn, vướng mắc.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết
(PLVN) - Những hiểm nguy luôn rình rập. Những cuộc đấu trí cam go, quyết liệt. H àng ngày, hàng giờ luôn phải đối mặt với lằn ranh của sự sống và cái chết khi đấu tranh với những tên tội phạm ma túy (TPMT) manh động, có vũ khí nóng nhưng nhiều năm qua, Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã cùng đồng đội lăn lộn khắp các bản làng, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thắng lợi với TPMT.