Từ khóa: #thu nhập cá nhân

Tổng cục Thuế phản hồi về thông tin “Thu nhập giảm vẫn bị trừ thuế và không được đề xuất giảm thuế”

Tổng cục Thuế phản hồi về thông tin “Thu nhập giảm vẫn bị trừ thuế và không được đề xuất giảm thuế”
(PLVN) - Tổng cục Thuế khẳng định, với quy định mới đã có tác động điều chỉnh giảm thu nhập tính thuế đến khoảng 6 triệu người lao động (NLĐ), giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 10,8 ngàn tỷ đồng, trong đó có khoảng 1,2 triệu NLĐ đang thuộc diện chịu thuế ở bậc 1 thì theo quy định mới thuộc diện không phải nộp thuế.