Từ khóa: #Thanh Huy

Tết năm Sửu, thăm làng nuôi trâu ở đất võ Bình Định

Ông Đinh Krép là người nuôi trâu mát tay nhất ở xã Vĩnh An.
(PLVN) - Nông nghiệp được cơ giới hóa, hình ảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau ở nhiều vùng quê giờ chỉ còn trong hoài niệm, nhưng ở tỉnh Bình Định, hình tượng “con trâu là đầu cơ nghiệp” vẫn còn nguyên giá trị như thủa xưa.