THADS Sóc Trăng đạt được nhiều thành tựu ấn tượng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngành THADS tỉnh Sóc Trăng đã căn cứ tình hình thực tế, quyết liệt chỉ đạo chấp hành viên cơ quan THADS hai cấp đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ. Với sự nỗ lực và không ngừng cố gắng, Cục THADS tỉnh Sóc Trăng được Khu vực thi đua nhất trí suy tôn nhận Cờ thi đua của Bộ Tư pháp năm 2022.

Đẩy mạnh phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc

Thực hiện chương trình trọng tâm công tác và các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục giao, từ đầu năm 2022, Cục THADS tỉnh Sóc Trăng đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Tỉnh đã tập trung củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan THADS hai cấp; triển khai các quyết định về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính cho các chấp hành viên trực thuộc. Đặc biệt, quyết liệt chỉ đạo các chấp hành viên đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

THADS Sóc Trăng đạt được nhiều thành tựu ấn tượng  ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Uốt, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong thời gian tới, Cục sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Cục THADS tỉnh Sóc Trăng đã quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc. Triển khai thống nhất và thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động THADS được tiến hành hiệu quả, đúng pháp luật. Công tác theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành luôn được cơ quan THADS tổ chức thực hiện kịp thời đúng quy định. Các chấp hành viên đã tích cực phối hợp với trại giam, trại tạm giam để động viên, thuyết phục phạm nhân thực hiện nghĩa vụ dân sự mà bản án đã tuyên; chủ động tiến hành xác minh phân loại án, tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành án. Từ đó, công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với trại tạm giam trong việc thông báo, đôn đốc thi hành án, trả tiền, tài sản, hướng dẫn người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù nhận, nộp tiền, tài sản tại Trại tạm giam đã có những chuyển biến tích cực.

THADS Sóc Trăng đạt được nhiều thành tựu ấn tượng  ảnh 2

Đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị lớn

Cục THADS tỉnh và các Chi cục tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp liên ngành đã được ký kết, nhất là phối hợp giải quyết các vụ việc khó khăn, vướng mắc, thống nhất trong chỉ đạo nghiệp vụ, cưỡng chế có huy động lực lượng. Các cơ quan THADS phối hợp tốt với các sở, ban ngành liên quan trong công tác THADS, nhất là các cơ quan trong khối nội chính và chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân cũng được ngành THADS thực hiện nghiêm túc. Đơn vị phân công công chức có phẩm chất và chuyên môn nghiệp vụ làm công tác tiếp công dân, địa chỉ tiếp công dân được bố trí thuận tiện, chu đáo, lịch sự, văn minh, được đảm bảo các điều kiện cơ bản, phục vụ tốt công tác tiếp công dân. Công tác kiểm tra và công tác tự kiểm tra của hai cấp THADS tỉnh Sóc Trăng cơ bản đúng quy định. Theo đó luôn nêu cao vai trò của hai công tác này. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới, kịp thời phát hiện sai phạm để có biện pháp khắc phục. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những vi phạm của cán bộ, chấp hành viên được phát hiện trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Ông Nguyễn Văn Uốt, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong thời gian tới, Cục sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm rút án, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, án tham nhũng, các vụ việc phức tạp, kéo dài. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo các nội dung thi đua đã phát động, đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án của các đơn vị, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tăng cường, chấn chỉnh, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác đối với lãnh đạo và công chức cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh.

THADS Sóc Trăng đạt được nhiều thành tựu ấn tượng  ảnh 3

Các đơn vị THADS cấp huyện cũng quyết liệt thực hiện công tác phối hợp để đẩy mạnh hiệu quả THADS.

Thực hiện và phối hợp với cơ quan cấp huyện trong công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; tập trung kiện toàn, củng cố đội ngũ công chức lãnh đạo, trước hết là những đơn vị còn yếu, kém.

THADS Sóc Trăng đạt được nhiều thành tựu ấn tượng  ảnh 4

Bổ nhiệm thêm nhiều Chấp hành viên Trung cấp để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các mặt công tác

Đồng thời, “ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao công tác xác minh điều kiện thi hành án, bảo đảm phân loại việc thi hành án chính xác, đúng pháp luật; rà soát những vụ việc không có điều kiện thi hành án nhưng đủ điều kiện xét miễn, giảm để lập hồ sơ xét miễn giảm, giảm tiền thi hành án theo quy định; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, án tham nhũng, các vụ việc phức tạp, kéo dài; rút về Cục THADS một số vụ việc phức tạp, kéo dài, có giá trị lớn mà Chi cục THADS trực thuộc tổ chức thi hành chưa hiệu quả; chỉ đạo thực hiện cao điểm rút án; kịp thời chỉ đạo trả lời những vụ việc xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của Chi cục THADS trực thuộc”, ông Uốt nhấn mạnh.

Trong năm, ngành THADS Sóc Trăng đã thi hành xong 8.900 việc, tăng 712 việc (tăng 8,7%) so với năm 2021; đặt tỷ lệ 81,65%, tăng 6,55% so với năm 2021, vượt 0,15% so với chỉ tiêu Tổng cục giao. Về tiền, đã thi hành xong hơn 581 tỷ đồng, tăng gần 323 tỷ đồng, tăng 125,1% so với năm 2021, đạt tỷ lệ 51,72%, tăng 20,7% so với năm 2021. Vượt 11,12% so với chỉ tiêu Tổng cục giao. Bên cạnh đó, việc ra quyết định thi hành án của cơ quan 2 cấp đúng quy định và kịp thời. Đã thụ lý và ra quyết định 9.349 vụ việc. Về thi hành án liên quan tín dụng, ngân hàng đã thi hành xong 208 việc, tương đương số tiền hơn 240 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 29,17% về việc và 21,49% về tiền, tăng 5,15% về việc và 12,03 về tiền.

Đọc thêm

Quảng Bình: Xây dựng ý thức văn hóa trong chấp hành pháp luật của người dân về khiếu nại, tố cáo

Công an TP. Đồng Hới hướng đến đến mục tiêu, xây dựng hành vi, ý thức văn hóa trong chấp hành pháp luật của nhân dân.
(PLVN) - Thời gian qua, tại một số địa phương lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin cũng như nhận thức pháp luật chưa đầy đủ của người dân, các phần tử xấu đã lợi dụng dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân tiến hành khiếu kiện không đúng nơi quy định, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài làm ảnh hưởng đến ANTT.

Phổ biến, giáo dục pháp luật: Ngày càng có chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
(PLVN) -  Trong 10 năm qua, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã phát huy vai trò là thiết chế nền tảng để tạo lập khuôn khổ pháp lý đưa công tác này hoạt động và phát triển ổn định, góp phần đảm bảo quyền được thông tin pháp luật, hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên mang Tết đến với người nghèo

Nhà báo Nguyễn Quang Tám (Trưởng VP Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên) chia sẻ khó khăn với bà con, chúc bà con đón năm mới 2023 dồi dào sức khỏe, vui tươi, đầm ấm.
(PLVN) - Chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động được Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên (Báo PLVN)  tổ chức thường xuyên. Năm nay, việc làm mang nhiều ý nghĩa này được tiếp nối bằng Chương trình “Xuân yêu thương” nhân dịp chào mừng năm mới 2023.

Năm 2022: Báo Pháp luật Việt Nam bội thu giải thưởng báo chí

Năm 2022: Báo Pháp luật Việt Nam bội thu giải thưởng báo chí
(PLVN) - Với tâm nguyện nỗ lực hết mình cho sự nghiệp báo chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, phục vụ độc giả, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài viết được đánh giá cao, nhận được sự phản hồi tích cực của độc giả. Năm 2022 cũng là năm các phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam bội thu giải thưởng.

Không yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu trong 37 thủ tục đăng ký hộ tịch

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực
(PLVN) -Từ ngày 1-1-2023, theo quy định của Luật cư trú, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ hết hiệu lực. Vậy người dân khi thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch sẽ được tiến hành ra sao?. Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) thông tin liên quan đến vấn đề này.