Từ khóa: #Tập đoàn Boyugues

Giao dịch thương mại giúp tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam - Pháp

Giao dịch thương mại giúp tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam - Pháp
(PLO) - Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp ngày càng được chú trọng phát triển, mối quan hệ hợp tác thương mại - đầu tư và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước đang có những tiến triển rất tích cực, góp phần quan trọng trong việc tăng cường hợp tác song phương trong tương lai.