Tăng cường truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng VBQPPL

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Bộ Tư pháp vừa quyết định ban hành Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023.

Kế hoạch nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về chính sách, pháp luật, các lĩnh vực quản lý nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp; Chủ động thông tin báo chí nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành; kịp thời phản hồi thông tin báo chí đăng tải về những vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời, góp phần lan tỏa sâu rộng những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành tới đời sống xã hội...

Nội dung trọng tâm truyền thông gồm công tác tham mưu và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11/KH-TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; Định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, nhất là các dự án luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.

Tổ chức truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng VBQPPL do Bộ Tư pháp tham mưu, chủ trì xây dựng; kết quả triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tình hình triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hội thi Hoà giải viên giỏi lần thứ tư; công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tình hình triển khai thực hiện, kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản theo thẩm quyền. Công tác tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, khắc phục các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn.

Một lĩnh vực khác được chú trọng truyền thông là kết quả hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự được Quốc hội giao; việc tổ chức thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

Việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-BTP ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Cùng đó, là truyền thông về việc tổ chức triển khai Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và các văn bản mới được ban hành về công tác tổ chức cán bộ để kiện toàn bộ máy, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan tư pháp, pháp chế, thi hành án dân sự các cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tình hình triển khai Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán hộ về pháp luật” và Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1155/QĐ-BTP và Quyết định số 1156/QĐ-BTP ngày 30/9/2022.

Công tác tham mưu cho Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương trong giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện trong hoạt động đầu tư quốc tế, bảo đảm quyền lợi cho Chính phủ, người dân, doanh nghiệp. Hoạt động và quản lý hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp. Công tác thông tin đối ngoại, xây dựng hình ảnh và nâng cao uy tín của Bộ, ngành trong cộng đồng quốc tế.

Công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đăng ký biện pháp bảo đảm; hoạt động quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp nhất là những vấn đề được dư luận quan tâm…

Vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động trợ giúp pháp lý trong cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Tình hình triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại cũng như lợi ích nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Công tác chuyển đổi số gắn với đảm bảo an toàn thông tin mạng trong ngành Tư pháp.

Lịch sử truyền thống; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành Tư pháp qua các giai đoạn phát triển; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện các phong trào thi đua; những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp.

Những vấn đề khác được dư luận quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành Tư pháp cũng sẽ được quan tâm truyền thông trong năm 2023

Trong các giải pháp, đáng chú ý theo Bộ Tư pháp sẽ tổ chức đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Họp báo, điểm tin báo chí; triển khai thực hiện thí điểm ứng dụng phần mềm lọc, tổng hợp thông tin phản ánh trên báo chí và mạng xã hội về hoạt động của Bộ, ngành; nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, đầu tư chỉnh lý nội dung, một số chuyên trang, chuyên mục; Chủ động, kịp thời cung cấp, phản hồi thông tin báo chí, nhất là những vấn đề thời sự, được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp. ..

Kế hoạch cũng phân công trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện.

Đọc thêm

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội
(PLVN) -Sáng 17/3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và sơ kết hơn 01 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” (Đề án 1371) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 136 điểm cầu.

Xây dựng thể chế vượt trội cho sự phát triển của Thủ đô

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Ngày 15/3, Đài PTTH Hà Nội tổ chức tọa đàm “Luật Thủ đô (sửa đổi): Xây dựng thể chế vượt trội cho sự phát triển của Thủ đô” nhằm ghi nhận góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân dân đối với dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), từ đó góp phần xây dựng các cơ chế có tính đặc thù, vượt trội, khả thi, tạo điều kiện cho Thủ đô phát triển xứng tầm.

Sàn giao dịch bất động sản không thể ‘làm thay’ công chứng

Hiệu trưởng Trường Đại học Chu Văn An Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội thảo.
(PLVN) - GS.TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh điều này tại Hội thảo “Vai trò công chứng trong bảo đảm an toàn pháp lý giao dịch bất động sản - Nhìn từ góc độ dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)”.

Tập huấn kiến thức pháp luật quyền dân sự chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Cà Mau

Tập huấn kiến thức pháp luật quyền dân sự chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Cà Mau
(PLVN) -  Sở Tư pháp Cà Mau vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện Trần Văn Thời, UBND xã Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời) và Ban Quản trị Chùa Tam Hiệp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam điều hành Hội thảo.
(PLVN) -  Ngày 14/3, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội thảo do ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch; ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch và bà Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nhà nước và pháp luật điều hành.

Trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam

Trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam
(PLVN) - Sáng 13/03, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam; trao Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Hồng Thúy, Trưởng ban Ban Thời sự-Chính trị, Báo Pháp luật Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam.

Tuổi trẻ Bộ Tư pháp báo công dâng Bác

Tuổi trẻ Bộ Tư pháp báo công dâng Bác
(PLVN) - Sáng ngày 11/3, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho gần 100 đoàn viên thanh niên. Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên BCH Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp thay mặt cho tuổi trẻ Bộ Tư pháp đã báo cáo trước anh linh của Bác Hồ kính yêu những thành tích mà đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp đạt được trong thời gian qua.

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục THADS TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Thừa uỷ quyền Tổng cục trưởng THADS, lãnh đạo Cục THADS Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng THADS TP Đà Lạt.
(PLVN) - Tại lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự (THADS) Đà Lạt, ông Trần Hữu Thọ- Cục trưởng cục THADS Lâm Đồng kỳ vọng tân Chi cục trưởng THADS Đà Lạt cùng với tập thể cán bộ, công chức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cân nhắc lộ trình áp dụng giá đất sát với giá thị trường

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cân nhắc lộ trình áp dụng giá đất sát với giá thị trường
(PLVN) -Sáng 9/3, nhằm góp phần bổ sung thêm những luận điểm khoa học để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Trường Đại học Luật Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam và Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội thảo khoa học góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tập trung nghiên cứu, rà soát những cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh

Tập trung nghiên cứu, rà soát những cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh
(PLVN) -Sáng 08/3, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cùng dự.