Từ khóa: #tài khoản VNeID

Khánh Hòa phấn đấu mỗi gia đình có ít nhất 1 người biết sử dụng tài khoản VneID

Khánh Hòa phấn đấu mỗi gia đình có ít nhất 1 người biết sử dụng tài khoản VneID
(PLVN) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích đẩy mạnh cung cấp DVCTT và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.