• TASCO - Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

  TASCO - Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

  Công ty Cổ phần TASCO tiền thân là đội cầu Nam Hà, được thành lập năm 1971. Sau khi sát nhập 2 tỉnh Nam Hà và Ninh Bình, Công ty chính thức được thành lập ngày 27/3/1976 với tên gọi Công ty Cầu Hà Nam Ninh, trên cơ sở sát nhập đội cầu Nam Hà và Xí nghiệp Xây dựng Cầu đường Ninh Bình. Cùng với sự thay đổi về địa giới hành chính và quá trình đổi mới sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Chính phủ, Công ty đã lần lượt trải qua các tên gọi: Công ty Cầu Nam Hà (tháng 4/1992), Công ty Công trình Giao thông Nam Hà (tháng 12/1992), Công ty Công trình Giao thông Nam Định (tháng 1/1997).

  Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa 11, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được  tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư. Báo HPĐT trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

  Tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XI

  Tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XI

  Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XI diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 07 đến ngày 10/12/2010 với sự tham gia của 57/60 vị đại biểu HĐND tỉnh. Tại kỳ họp này HĐND đã thảo luận, cho ý kiến vào  32 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời xem xét, thông qua 16 Nghị quyết.

  Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

  Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

  Năm 2010, năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010, trong điều kiện kinh tế cả nước bắt đầu phục hồi, nhưng còn nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, thiếu điện… trong bối cảnh đó quân, dân toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

  Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định tại Đại hội đại biểu lần thứ XVIII (dự thảo Báo cáo tóm tắt)

  Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định tại Đại hội đại biểu lần thứ XVIII (dự thảo Báo cáo tóm tắt)

  Năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản: công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn; Đảng và Nhà nước đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X bằng nhiều chủ trương, chính sách kịp thời, đúng đắn, phù hợp với thực tiễn; tình hình chính trị - xã hội trong tỉnh ổn định; đại đa số các tầng lớp nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; Đảng bộ đoàn kết, thống nhất…

  Tin đọc nhiều

  31.1°C

  Hà Nội

  SJC Hà Nội

  Mua vào 36.520

  Bán ra 36.520

  VNIndex

  3.41 0.37%