Từ khóa: #sinh viên DynaGen Initiative

Hành trình tìm kiếm những sinh viên đầu tiên của DynaGen Initiative

Hành trình tìm kiếm những sinh viên đầu tiên của DynaGen Initiative
(PLVN) -Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên – DynaGen Initiative là một chương trình lớn và dài hạn do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khởi xướng, và phối hợp triển khai cùng Báo Giáo dục & Thời đại và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (VSDS) thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.