Từ khóa: #sản xuất cửa nhôm

Nghiệm thu đề án hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm

Cơ sản xuất cửa nhôm tại Công ty TNHH DVTM và XD Cảnh Linh
(PLVN) -  Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-SCT ngày 22/4/2022 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt các nội dung, kinh phí thực hiện chương trình Khuyến công Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 1), Công ty TNHH DVTM và XD Cảnh Linh đã ký kết Hợp đồng với Trung tâm Phát triển Công thương về việc thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm”.

Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm” Nguyễn Hùng Cường

Đoàn nghiệm thu kiểm tra vận hành máy móc hỗ trợ
(PLVN) - Trung tâm phát triển Công thương phối hợp với Cơ sở sản xuất Nguyễn Hùng Cường, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, đã tổ chức Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm” từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh năm 2021.

Vĩnh Phúc nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm”

Ảnh minh họa
(PLVN) - Trung tâm phát triển Công thương tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Cơ sở sản xuất Trần Văn Phúc, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Nghiệm thu cơ sở Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm” từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021.