Rà soát quy định về kiểm tra, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

(PLVN) -Ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).
Rà soát quy định về kiểm tra, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

Trong quá trình triển khai thi hành Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 và Nghị định số 34, Bộ Tư pháp đã nhận được nhiều kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định của Nghị định 34. Chẳng hạn như, giải thích thêm một số từ ngữ để tạo thuận lợi cho việc thực hiện Luật năm 2015; liệt kê thêm một số loại văn bản không phải là VBQPPL; bổ sung trách nhiệm rà soát, lập danh mục nội dung nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ giao quy định chi tiết; sửa đổi một số nội dung về thể thức và kỹ thuật trình bày VBQPPL; sửa đổi, bổ sung một số quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL… 

Rà soát quy định về kiểm tra, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật ảnh 1
 

Do đó, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34 là cần thiết, cấp bách. Dự thảo Nghị định gồm 3 điều, sửa đổi, bổ sung 49 điều, tập trung vào 02 nhóm vấn đề, gồm sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định 34 để bảo đảm phù hợp với những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 34 không còn phù hợp, gây khó khăn, vướng mắc hoặc cản trở công tác xây dựng, ban hành VBQPPL đã được phát hiện trong quá trình triển khai thi hành Nghị định. Đối với các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau thì cần được tiếp tục nghiên cứu và chưa đưa vào lần sửa đổi, bổ sung này. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc giải thích từ ngữ; các biện pháp nhằm xác định rõ hơn trách nhiệm rà soát, công bố danh mục VBQPPL còn hiệu lực, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực; quy định hợp lý hơn về căn cứ rà soát, nguồn văn bản hệ thống hoá; bãi bỏ quy định về xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL…

Rà soát quy định về kiểm tra, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật ảnh 2
 

Kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị định, đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chi tiết, đầy đủ cũng như thống nhất với tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với điều ước quốc tế của dự thảo. Đối với những nội dung được sửa đổi, bổ sung, quy định mới, phải đề ra các biện pháp để thi hành được hiệu quả cũng như rà soát lại một số quy định để không làm phức tạp, tăng tính khả thi trong điều kiện thực tế. 

Thứ trưởng đề nghị cân nhắc: sử dụng nguồn nhân lực có sẵn để đảm bảo nguồn nhân lực tài chính; sửa đổi cho phù hợp các quy định mới chưa có trong dự thảo; việc xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL… 

Thanh Trà
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo đúng quy định của Luật Hộ tịch. Ảnh minh họa
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu về hộ tịch, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ trì phối hợp với Bộ Công an, các bộ, địa phương trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề về quốc tịch.

Đại học Luật Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tuần lễ nghiên cứu Khoa học năm 2021

Ra mắt Diễn đàn "Luật học và Phát triển".
(PLVN) - Ngày 15/6, Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học năm 2021 và ra mắt Diễn đàn “Luật học và Phát triển”. Cùng ngày, Trường tổ chức Hội thảo “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.