Ưu tiên rà phá bom mìn tại các địa phương bị ô nhiễm nặng

Ưu tiên rà phá bom mìn tại các địa phương bị ô nhiễm nặng
(PLVN) - Trong giai đoạn 2021-2025, Quân đội sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án rà phá bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trên diện tích 800.000 ha, ưu tiên tại các địa phương bị ô nhiễm nặng, Đại tá, TS. Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam thông tin.

Nỗi đau ở những nơi không ngờ tới

Cuộc chiến rà phá bom mìn còn nhiều cam go. Ảnh minh họa.
(PLO) - Đại tá Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Bộ Quốc phòng cho biết, Việt Nam được biết đến bởi mức độ ô nhiễm bom mìn một cách nghiêm trọng, hiện nay diện tích đất đai còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên 6,1 triệu ha, chiếm 18,71 % diện tích đất cả nước.