Cần quy hoạch thị xã Tân Uyên, Bình Dương phù hợp quy hoạch ngành quốc gia

Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Khu đô thị phát triển trong tương lai
(PLVN) -  Bộ Xây dựng gửi văn bản UBND tỉnh Bình Dương cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tân Uyên. Bộ Xây dựng chỉ đạo định hướng quy hoạch thị xã Tân Uyên cần phù hợp với các quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt nêu trên và đề xuất cụ thể các giải pháp về hệ thống hạ tầng kỹ thuật.