Thí điểm phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất và theo nhóm chẩn đoán liên quan (DRG)

Thí điểm phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất và theo nhóm chẩn đoán liên quan (DRG)
(PLVN) - Từ ngày 16 - 17/9 vừa qua, tại Yên Bái, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đồng chủ trì tổ chức đào tạo cho các đối tượng cán bộ quản lý, cán bộ nòng cốt tại cơ sở triển khai phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) theo định suất và theo nhóm chẩn đoán liên quan (DRG).