Quy định mới về tiêu chuẩn bổ nhiệm trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Ảnh minh họa
(PLVN) - Ngày 04/03/2022, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGDĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, trường cao đẳng sư phạm công lập.