"Tạo thế và lực mới đưa đất nước phát triển bền vững"

Năm 2011 - năm đầu tiên đất nước triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong bối cảnh diễn biến phức tạp và đầy khó khăn của nền kinh tế thế giới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả bước đầu... Nhân dịp xuân mới Nhâm Thìn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chia sẻ những thành tựu năm 2011 và triển vọng phát triển đất nước năm 2012...

[links()] Năm 2011, là năm đầu tiên đất nước triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong bối cảnh diễn biến phức tạp và đầy khó khăn của nền kinh tế thế giới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả bước đầu... Nhân dịp xuân mới Nhâm Thìn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chia sẻ những thành tựu năm 2011 và triển vọng phát triển đất nước năm 2012.

Để mở đầu, xin Chủ tịch cho biết đánh giá của mình về tình hình kinh tế - xã hội đất nước sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI?

Năm 2011 là một năm đầy biến động và hết sức phức tạp của thế giới cả về chính trị và kinh tế. Điều đó cùng với những hạn chế, yếu kém trong nước đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho nước ta... Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực để khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức.

Đến nay, đã thu được những kết quả bước đầu: chính trị tiếp tục ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường; các vấn đề phức tạp về chủ quyền trên đất liền, trên biển và hải đảo được tăng cường giải quyết bằng các giải pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, được dư luận quốc tế ủng hộ. Trên lĩnh vực kinh tế, lạm phát bước đầu đã được kiềm chế mặc dù còn ở mức cao; ổn định kinh tế vĩ mô có chuyển biến tích cực; tăng trưởng GDP đạt xấp xỉ 6%... 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, lạm phát cao đã làm cho một bộ phận nhân dân, nhất là người nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện rất quyết liệt để giảm bớt khó khăn cho nhân dân. Khó khăn vẫn còn nhiều, nhưng những kết quả đạt được trong điều kiện hết sức khó khăn vừa qua là rất đáng trân trọng, tạo tiền đề để đất nước tiếp tục phát triển tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Thưa Chủ tịch, là người đứng đầu Nhà nước, đồng chí có thể cho biết những kết quả chính của công tác đối ngoại trong năm qua?

Đại hội XI của Đảng đã tiếp tục khẳng định đường lối tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển... Thực hiện đường lối đó, trong năm vừa qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai ở mức cao các hoạt động đối ngoại, từ các hoạt động song phương đến các diễn đàn đa phương của quốc tế, của khu vực; từ cấp cao đến các bộ ngành, địa phương; cả các hoạt động ngoại giao nhân dân. Có thể nói, năm 2011 là một năm thắng lợi nổi bật trên lĩnh vực đối ngoại, vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng được quốc tế công nhận, đề cao.

Trong lúc tình hình an ninh chính trị ở nhiều khu vực có biến động và kinh tế thế giới khó khăn do khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng lòng tin của các nước, của các công ty, tập đoàn kinh tế trong khu vực và trên thế giới đối với Việt Nam không những không suy giảm, mà còn tiếp tục duy trì và phát triển, vẫn tiếp tục chọn Việt Nam là điểm đến tin cậy; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn ODA dành cho Việt Nam vẫn tiếp tục ở mức cao.

Tôi xin nhấn mạnh rằng, các nhà đầu tư đưa vốn của họ vào Việt Nam không đơn giản chỉ vì họ yên tâm về những gì nhìn thấy ở Việt Nam hôm nay, mà chủ yếu vì họ thấy một Việt Nam ổn định và phát triển lâu dài trong tương lai. Không chỉ kết quả ngoại giao kinh tế, mà đối ngoại chính trị trong năm qua cũng đã tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nước ta với các nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của đất nước... Thêm một lần nữa, chúng ta nhận thấy rõ ràng hiệu quả và tính đúng đắn trong chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. 

Thưa Chủ tịch nước, tình hình của khu vực và trên thế giới ngày càng có nhiều biến động phức tạp, xuất hiện nhiều điểm nóng. Trong bối cảnh đó, chúng ta phải làm gì để vừa đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia trong khu vực cũng như cộng đồng thế giới, đồng thời vẫn đảm bảo chủ quyền an ninh quốc gia và sự toàn vẹn về lãnh thổ?

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta có trách nhiệm lớn là phải giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình để tiếp tục sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. 

Trong những năm qua, sự tham gia của Việt Nam ở các tổ chức khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời cũng góp phần vào việc giữ vững hòa bình, ổn định khu vực và thế giới. 

Việt Nam đang bắt đầu tiếp cận một giai đoạn phát triển mới với một nội hàm và không gian rộng mở hơn trước. Theo Chủ tịch, ở trong nước, chúng ta cần phải làm gì để mở đầu cho giai đoạn phát triển mới này?

Chính sách đối ngoại đúng đắn ngày càng tạo thêm môi trường quốc tế thuận lợi cho việc phát triển đất nước, nhưng yếu tố bên trong, nội lực vẫn là yếu tố quyết định sự thành công.

Vì vậy, bên cạnh việc phải tạo môi trường thông thoáng, hết sức thuận lợi để thu hút thật tốt tất cả các nguồn lực từ bên ngoài, Đảng, Nhà nước ta đang triển khai chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang dần phát triển theo chiều sâu dựa trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững, có sức cạnh tranh cao. 

Nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế sẽ được đặt ra như thế nào trong năm 2012, thưa Chủ tịch nước?

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) đã quyết định trong 5 năm tới việc tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng nhất: tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu thị trường tài chính với trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. Hiện nay, các đề án tái cơ cấu các lĩnh vực đang được tích cực xây dựng để trình các cơ quan có thẩm quyền. 

Tuy quy mô nền kinh tế nước ta còn nhỏ, nhưng chủ trương tái cơ cấu không phải là vấn đề đơn giản, phải làm hết sức cẩn trọng. Đây chính là vấn đề sắp xếp, phân bổ lại nguồn lực để phát triển đất nước theo hướng hiệu quả, bền vững. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là cho phép chúng ta chậm chạp, trì trệ khi tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế. Nguồn lực của đất nước cần phải sớm chuyển từ những lĩnh vực kém hiệu quả sang lĩnh vực có hiệu quả, từ những lĩnh vực có năng lực cạnh tranh yếu kém sang lĩnh vực thực sự phát huy được sức mạnh cạnh tranh cao. 

Từng giữ cương vị Bí thư Thành ủy TPHCM, nhân dịp xuân mới Nhâm Thìn, Chủ tịch nước có lời nhắn gửi tới Đảng bộ và nhân dân thành phố?

TPHCM là một trung tâm kinh tế lớn nhất của đất nước. Đảng bộ và nhân dân TPHCM có truyền thống cách mạng hết sức kiên cường và năng động, sáng tạo trong kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước. Sự phát triển của TPHCM về mọi mặt đều liên quan trực tiếp, có sự tác động hết sức to lớn đến sự phát triển chung của đất nước.

Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi lời chúc tới Đảng bộ và nhân dân TPHCM một mùa xuân tràn đầy sức sống, phát huy tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra, đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế thành phố nhanh, hiệu quả, bền vững; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, xây dựng thành phố XHCN văn minh, hiện đại, tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. 

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước! 

Theo SGGP

Cùng chuyên mục
Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tạo được tính lan tỏa, hiệu ứng, tâm lý tích cực

Phát triển hiệu quả, lành mạnh hệ thống báo chí

(PLVN) - Phát triển hiệu quả, lành mạnh hệ thống báo chí, đồng thời tăng cường thông tin, phản bác, đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, sớm hình thành thị trường sản phẩm dịch vụ văn hóa, thông tin lành mạnh… là những định hướng quan trọng về lĩnh vực truyền thông, báo chí trong Dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2026 (dự thảo Báo cáo) mà Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chủ trì cùng các Bộ ngành tham gia ý kiến để hoàn thành trước khi báo cáo Quốc hội.

Đọc thêm

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư: Bảo đảm thực thi quyền con người

Bảo đảm quyền con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển . (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Việt Nam đang xây dựng các nền tảng cơ bản, từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội và mục tiêu cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa xã hội hiểu một cách đơn giản theo tư tưởng Hồ Chí Minh đó là nước được hoàn toàn độc lập, nhân dân được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành; đó chính là mục tiêu theo cách diễn đạt dễ hiểu của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.

Xây dựng nền báo chí cách mạng: Hiện đại, nhân văn, phục vụ nhân dân

Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản.
(PLVN) -Phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản diễn ra hôm qua (16/6), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới

Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới
(PLVN) - Là chủ đề Hội thảo khoa học cấp quốc gia được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức sáng 16/6 theo hình thức trực tuyến với 40 điểm cầu trên cả nước. 

Chặng đường 'thay da đổi thịt' của Hải Phòng

 Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ động viên, ghi nhận nhân dân xã Thụy Hương, Kiến Thụy hiến đất làm đường nông thôn mới.
(PLVN) - Xuất phát sau so với các tỉnh, thành trên cả nước nhưng hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay bức tranh nông thôn tại Hải Phòng đã thay đổi cả về chất và về lượng. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào lớn, nông thôn Hải Phòng thực sự “thay da, đổi thịt”.

Tích cực chuẩn bị nội dung tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc.
(PLVN) - Sáng 15/6, phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hết sức trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp; trong đó xem xét, cho ý kiến 6 nội dung và thông qua 1 Nghị quyết về công tác nhân sự.

Chỉ thị của Ban Bí thư về thu hồi tài sản tham nhũng (Bài 3): Cần đánh giá toàn diện hệ thống pháp luật hiện hành về thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội

 Cơ chế thu hồi tài sản không qua xét xử sẽ có nhiều điểm mới. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -Cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội liên quan đến nhiều thiết chế khác như đăng ký tài sản, giao dịch; kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập; hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt... Chính vì thế, để hình thành cơ chế này đòi hỏi phải rà soát, đánh giá một cách toàn diện, tổng thể hệ thống pháp luật hiện hành.

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19
(PLVN) - Thực hiện kết quả của các cuộc điện đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Đại sứ Nhật Bản đã chuyển thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc Chính phủ Nhật Bản quyết định hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine để phòng chống COVID-19.

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác thu hồi tài sản tham nhũng: BÀI 2: Lời cảnh tỉnh làm mất động cơ phạm tội

Thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian qua đã có chuyển biến tích cực. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -Việc Ban Bí thư lần đầu tiên ban hành Chỉ thị chuyên về công tác thu hồi tài sản tham nhũng, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng quyền hơn nữa cho thanh tra viên, theo TS. Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ), đây là điều rất mới, như lời cảnh tỉnh làm mất động cơ phạm tội.