"Tạo thế và lực mới đưa đất nước phát triển bền vững"

Năm 2011 - năm đầu tiên đất nước triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong bối cảnh diễn biến phức tạp và đầy khó khăn của nền kinh tế thế giới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả bước đầu... Nhân dịp xuân mới Nhâm Thìn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chia sẻ những thành tựu năm 2011 và triển vọng phát triển đất nước năm 2012...

[links()] Năm 2011, là năm đầu tiên đất nước triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong bối cảnh diễn biến phức tạp và đầy khó khăn của nền kinh tế thế giới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả bước đầu... Nhân dịp xuân mới Nhâm Thìn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chia sẻ những thành tựu năm 2011 và triển vọng phát triển đất nước năm 2012.

Để mở đầu, xin Chủ tịch cho biết đánh giá của mình về tình hình kinh tế - xã hội đất nước sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI?

Năm 2011 là một năm đầy biến động và hết sức phức tạp của thế giới cả về chính trị và kinh tế. Điều đó cùng với những hạn chế, yếu kém trong nước đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho nước ta... Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực để khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức.

Đến nay, đã thu được những kết quả bước đầu: chính trị tiếp tục ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường; các vấn đề phức tạp về chủ quyền trên đất liền, trên biển và hải đảo được tăng cường giải quyết bằng các giải pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, được dư luận quốc tế ủng hộ. Trên lĩnh vực kinh tế, lạm phát bước đầu đã được kiềm chế mặc dù còn ở mức cao; ổn định kinh tế vĩ mô có chuyển biến tích cực; tăng trưởng GDP đạt xấp xỉ 6%... 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, lạm phát cao đã làm cho một bộ phận nhân dân, nhất là người nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện rất quyết liệt để giảm bớt khó khăn cho nhân dân. Khó khăn vẫn còn nhiều, nhưng những kết quả đạt được trong điều kiện hết sức khó khăn vừa qua là rất đáng trân trọng, tạo tiền đề để đất nước tiếp tục phát triển tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Thưa Chủ tịch, là người đứng đầu Nhà nước, đồng chí có thể cho biết những kết quả chính của công tác đối ngoại trong năm qua?

Đại hội XI của Đảng đã tiếp tục khẳng định đường lối tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển... Thực hiện đường lối đó, trong năm vừa qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai ở mức cao các hoạt động đối ngoại, từ các hoạt động song phương đến các diễn đàn đa phương của quốc tế, của khu vực; từ cấp cao đến các bộ ngành, địa phương; cả các hoạt động ngoại giao nhân dân. Có thể nói, năm 2011 là một năm thắng lợi nổi bật trên lĩnh vực đối ngoại, vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng được quốc tế công nhận, đề cao.

Trong lúc tình hình an ninh chính trị ở nhiều khu vực có biến động và kinh tế thế giới khó khăn do khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng lòng tin của các nước, của các công ty, tập đoàn kinh tế trong khu vực và trên thế giới đối với Việt Nam không những không suy giảm, mà còn tiếp tục duy trì và phát triển, vẫn tiếp tục chọn Việt Nam là điểm đến tin cậy; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn ODA dành cho Việt Nam vẫn tiếp tục ở mức cao.

Tôi xin nhấn mạnh rằng, các nhà đầu tư đưa vốn của họ vào Việt Nam không đơn giản chỉ vì họ yên tâm về những gì nhìn thấy ở Việt Nam hôm nay, mà chủ yếu vì họ thấy một Việt Nam ổn định và phát triển lâu dài trong tương lai. Không chỉ kết quả ngoại giao kinh tế, mà đối ngoại chính trị trong năm qua cũng đã tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nước ta với các nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của đất nước... Thêm một lần nữa, chúng ta nhận thấy rõ ràng hiệu quả và tính đúng đắn trong chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. 

Thưa Chủ tịch nước, tình hình của khu vực và trên thế giới ngày càng có nhiều biến động phức tạp, xuất hiện nhiều điểm nóng. Trong bối cảnh đó, chúng ta phải làm gì để vừa đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia trong khu vực cũng như cộng đồng thế giới, đồng thời vẫn đảm bảo chủ quyền an ninh quốc gia và sự toàn vẹn về lãnh thổ?

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta có trách nhiệm lớn là phải giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình để tiếp tục sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. 

Trong những năm qua, sự tham gia của Việt Nam ở các tổ chức khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời cũng góp phần vào việc giữ vững hòa bình, ổn định khu vực và thế giới. 

Việt Nam đang bắt đầu tiếp cận một giai đoạn phát triển mới với một nội hàm và không gian rộng mở hơn trước. Theo Chủ tịch, ở trong nước, chúng ta cần phải làm gì để mở đầu cho giai đoạn phát triển mới này?

Chính sách đối ngoại đúng đắn ngày càng tạo thêm môi trường quốc tế thuận lợi cho việc phát triển đất nước, nhưng yếu tố bên trong, nội lực vẫn là yếu tố quyết định sự thành công.

Vì vậy, bên cạnh việc phải tạo môi trường thông thoáng, hết sức thuận lợi để thu hút thật tốt tất cả các nguồn lực từ bên ngoài, Đảng, Nhà nước ta đang triển khai chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang dần phát triển theo chiều sâu dựa trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững, có sức cạnh tranh cao. 

Nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế sẽ được đặt ra như thế nào trong năm 2012, thưa Chủ tịch nước?

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) đã quyết định trong 5 năm tới việc tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng nhất: tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu thị trường tài chính với trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. Hiện nay, các đề án tái cơ cấu các lĩnh vực đang được tích cực xây dựng để trình các cơ quan có thẩm quyền. 

Tuy quy mô nền kinh tế nước ta còn nhỏ, nhưng chủ trương tái cơ cấu không phải là vấn đề đơn giản, phải làm hết sức cẩn trọng. Đây chính là vấn đề sắp xếp, phân bổ lại nguồn lực để phát triển đất nước theo hướng hiệu quả, bền vững. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là cho phép chúng ta chậm chạp, trì trệ khi tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế. Nguồn lực của đất nước cần phải sớm chuyển từ những lĩnh vực kém hiệu quả sang lĩnh vực có hiệu quả, từ những lĩnh vực có năng lực cạnh tranh yếu kém sang lĩnh vực thực sự phát huy được sức mạnh cạnh tranh cao. 

Từng giữ cương vị Bí thư Thành ủy TPHCM, nhân dịp xuân mới Nhâm Thìn, Chủ tịch nước có lời nhắn gửi tới Đảng bộ và nhân dân thành phố?

TPHCM là một trung tâm kinh tế lớn nhất của đất nước. Đảng bộ và nhân dân TPHCM có truyền thống cách mạng hết sức kiên cường và năng động, sáng tạo trong kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước. Sự phát triển của TPHCM về mọi mặt đều liên quan trực tiếp, có sự tác động hết sức to lớn đến sự phát triển chung của đất nước.

Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi lời chúc tới Đảng bộ và nhân dân TPHCM một mùa xuân tràn đầy sức sống, phát huy tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra, đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế thành phố nhanh, hiệu quả, bền vững; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, xây dựng thành phố XHCN văn minh, hiện đại, tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. 

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước! 

Theo SGGP

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Tổng Bí thư: Không thể chủ quan, lơ là trong phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ảnh: VOV
(PLVN) - Kết luận phiên họp thứ 20 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng sáng 5/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo lưu ý, trong thời gian tới, không thể chủ quan, lơ là bởi mong mỏi của nhân dân vẫn luôn quan tâm theo dõi sát sao công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước.

Kỷ luật gần 180 đảng viên tham nhũng, cố ý làm trái

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ảnh: VOV
(PLVN) - Tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng sáng nay (5/8), ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, thời gian qua cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với trên 70 tổ chức đảng, trên 8.000 đảng viên vi phạm.

Kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều cựu quan chức Hà Nội, TP HCM

Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
(PLVN) - Tại kỳ họp thứ năm từ ngày 02 đến 04/8 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên. 

Thủ tướng đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công cho Thượng úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch

Đoàn lãnh đạo TPHCM và quận 6 động viên gia đình Thượng úy Phan Tấn Tài
(PLVN) – Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ vừa có Tờ trình số 1065/TTr-TTg đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thượng úy Phan Tấn Tài, Cán bộ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quận 6, Công an TP HCM, Bộ Công an, đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của nhân dân một cách thực chất, hiệu quả

Giám sát thi công đường nông thôn.
(PLVN) - Ở đâu có quyền lực và trách nhiệm thì quyền lực và trách nhiệm đó phải được nhân dân kiểm tra, giám sát; không để bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đứng ngoài sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Nhưng giám sát phải trọng tâm, trọng điểm, làm đến nơi, đến chốn, truy đến cùng sự việc.

Chủ tịch nước biểu dương 3 triệu công nhân dệt may vừa sản xuất vừa chống dịch

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các điển hình tiên tiến trong thực hiện mục tiêu kép của ngành dệt may Việt Nam.
(PLVN) - Chiều 3/8, tại Phủ Chủ tịch, gặp mặt các điển hình tiên tiến trong thực hiện mục tiêu kép của ngành dệt may Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả của ngành đạt được trong nửa đầu năm nay. Đất nước rất cần những “bông hoa đẹp” như các điển hình tiên tiến ngành dệt may. 

Cải cách mạnh mẽ thể chế để nâng tầm hội nhập quốc tế

Hình minh họa
(PLVN) - Để những chủ trương và giải pháp về hội nhập quốc tế được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, trong giai đoạn tới, Chính phủ cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thể chế theo hướng đồng hành, tạo ra những lợi ích để chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp; đưa doanh nghiệp vươn tầm thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên đội ngũ y bác sĩ tại lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 trên toàn quốc, ngày 10/7. Ảnh: VGP
(PLVN) – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư động viên, bày tỏ trân trọng, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ở bên cạnh, mong các đồng chí tiếp tục thể hiện ý chí “chân cứng đá mềm”, trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái để phục vụ đồng bào, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, sự mong muốn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Sức mạnh dân tộc từ lời kêu gọi của Tổng Bí thư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra “Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19”.
(PLVN) - Lịch sử bảo vệ dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam đã cho thấy mỗi khi đất nước đứng trước những thách thức mới, cần huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, lời hiệu triệu của người lãnh đạo đất nước lại mang đến những sức mạnh thần kỳ.

Hạn chế văn bản vừa ban hành đã thu hồi: Cần quy định toàn diện về soạn thảo, ban hành, xử lý

Hình minh họa.
(PLVN) - Nhằm hạn chế tình trạng văn bản vừa ban hành đã phải thu hồi, đính chính, các chuyên gia pháp luật cho rằng, bên cạnh việc xem xét trách nhiệm một cách nghiêm túc cần nghiên cứu, ban hành văn bản quy định đầy đủ, toàn diện về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, xử lý văn bản hành chính trái pháp luật hoặc văn bản không đảm bảo tính hợp lý, khả thi.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Lâm đồng đề ra giải pháp tạo đột phá

Một trong những ưu tiên của Lâm Đồng thời gian tới là hoàn thiện hệ thống đô thị vệ tinh bên cạnh trung tâm Đà Lạt.
(PLVN) - Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, Lâm Đồng đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2025 để thực hiện các đột phá chiến lược.