Quảng Ninh tăng cường cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng

Tăng cường kết nối doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn Quảng Ninh.
Tăng cường kết nối doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn Quảng Ninh.
(PLVN) - Trong 9 tháng năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực trong công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch, văn bản (trên 80 văn bản) để chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tư pháp. Trong đó, tập trung ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tích cực tham mưu nâng cao chất lượng công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính; giải quyết các vấn đề phát sinh, đột xuất liên quan đến công tác áp dụng pháp luật.

Cũng trong năm 2022, Sở đã tham gia ý kiến với 60 văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định 36 văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó chủ yếu là các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế theo các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương. Đồng thời, nâng cao vai trò của cơ quan Tư pháp trong việc thẩm định các hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và kịp thời chỉ đạo rà soát, khắc phục các sai phạm sau kiểm tra của Bộ Tư pháp.

Đặc biệt, Sở cũng tham gia chỉ đạo tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; quan tâm phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực hộ tịch, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ số hóa sổ hộ tịch, Cơ sở dữ liệu công chứng; hoàn thành việc kết nối “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh” với “Hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung” và “Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch” của Bộ Tư pháp.

Trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động bổ trợ tư pháp, Sở đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số văn phòng công chứng và xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm; thanh, kiểm tra 16 tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp. Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cho cán bộ Tư pháp các cấp. Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tăng cường tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quảng Ninh.

Tăng cường tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quảng Ninh.

Những tháng cuối năm 2022, Sở Tư pháp Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp pháp lý tại các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022 - 2025; tiếp tục hoàn thiện Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp trong giai đoạn hiện nay”. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Tổng kết thực hiện 10 năm Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở cùng với triển khai Hội nghị Ngày Pháp luật (9/11) cấp tỉnh năm 2022.

Riêng trong tháng 10 (tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy), Sở sẽ phối hợp với Công an tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết và giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đặc biệt chú trọng dịch vụ công cấp độ 3,4. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, Sở quán triệt việc thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; tăng cường thanh, kiểm tra các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để sớm phát hiện những bất cập, sai phạm và xử lý kịp thời. Thực hiện công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của cơ quan. Thường xuyên theo dõi việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan để ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đọc thêm

Nhiều quy định mới về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản

Thứ trưởng Mai Lương Khôi giới thiệu các điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung. (Ảnh Nghĩa Đức)
(PLVN) - Để đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch, đồng thời, khắc phục các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản.

Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế

Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế
(PLVN) -Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan chức năng xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án thành lập mới, củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế trực thuộc.

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quang cảnh hội thảo.
(PLVN) - Ngày 22/7, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo yêu cầu của Nghị quyết số 66 /NQ-CP”.

Đội ngũ Luật sư Hà Tĩnh ngày càng giỏi chuyên môn và nhiệt huyết với hoạt động xã hội

Các luật sư bầu Ban chủ nhiệm. Ảnh: PV
(PLVN) - Chiều 19/7, Đoàn luật sư Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội toàn thể luật sư lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Hải Phòng: Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho viên chức, người lao động, sinh viên nhà trường

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác PBGDPL tại trường Đại học Hải Phòng.
(PLVN) - Ngày 19/7, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do ông Nguyễn Văn Phúc – Thứ Trưởng Bộ GD&ĐT làm trưởng đoàn khảo sát, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP và Nghị định số 143/2013/NĐ-CP tại trường Đại học Hải Phòng.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

Quang cảnh buổi tiếp
(PLVN) -Sáng 18/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam nhằm thể hiện sự đánh giá cao đối với những đóng góp của bà Trưởng đại diện trong thời gian qua.

Lâm Đồng: Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024

Lâm Đồng: Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024
(PLVN) - Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024 với sự tham gia của 21 thí sinh đại diện cho hơn 200 công chức, người lao động đến từ Chi cục THADS các huyện, thành phố và các Phòng thuộc Cục. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2024).

Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống THADS

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
(PLVN) -Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2024), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có Thư chúc mừng gửi các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự. Báo PLVN trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bạc Liêu: Nâng cao nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Bạc Liêu: Nâng cao nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) - Từ ngày 18 - 19/7, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.