Châu Âu và những thách thức năm 2018

Sau Brexit, châu Âu giờ đây đáng đứng trước nguy cơ chia rẽ
(PLO) -Những rối ren về chính trị, ngoại giao và kinh tế tại châu Âu trong năm 2017 được dự báo là sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2018 và có thể dẫn đến những nguy cơ không nhỏ đối với lục địa già.

Châu Âu - Những mối lo trong năm 2018

Năm 2018 có thể dẫn đến những nguy cơ không nhỏ đối với châu Âu
(PLO) - Những rối ren về chính trị, ngoại giao và kinh tế tại châu Âu trong năm 2017 được dự báo là sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2018 và có thể dẫn đến những nguy cơ không nhỏ đối với lục địa già.