Từ khóa: #phi nhân

ACE tổ chức “Ngày Vì Cộng Đồng” tại Việt Nam

ACE tổ chức “Ngày Vì Cộng Đồng” tại Việt Nam
(PLO) - Ngày 10/10, Hai công ty thuộc Tập đoàn ACE tại Việt Nam – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE (“ACE Life”) và Công ty TNHH Bảo hiểm Phi Nhân thọ ACE (“ACE Insurance”) – cùng phối hợp tổ chức “Ngày Vì Cộng Đồng” (Regional Day of Service) tại Việt Nam.