Ly kỳ Huyệt rồng ở Hoành Sơn nơi phát tích nhà Tây Sơn

Núi Hoành Sơn không cao nhưng dài và rộng
(PLO) - Tương truyền, trên núi Hoành Sơn có long huyệt nơi ba anh em nhà Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa. Đây là còn nơi chôn cất của song thân Tây Sơn tam kiệt và vua Thái Đức Nguyễn Nhạc. Song không ai biết chính xác những ngôi mộ ở vị trí nào trên núi.