Lập đoàn kiểm tra công vụ các quận huyện, sở ngành Hà Nội

Lập đoàn kiểm tra công vụ các quận huyện, sở ngành Hà Nội
Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan hành chính trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố...