UBND TP Hà Nội thừa 27 Phó phòng

Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI
(PLO) Ông Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết, sau khi sắp xếp bộ phận văn phòng của ủy ban đã giảm từ 12 phòng xuống còn 7 phòng. Mỗi phòng có 1 trưởng và có từ 2 đến 3 phó. Như vậy, UBND TP Hà Nội đang thừa 27 Phó phòng.