Từ khóa: #Nhà nước Nga

26/3 - cột mốc lịch sử trong cuộc đời Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin
(PLVN) - Hôm nay, 26/3, là một ngày đặc biệt trong cuộc đời và sự nghiệp chính trị của ông Vladimir Putin - người 4 lần giữ chức Tổng thống Nga. Vào đúng ngày này 20 năm trước, ông được bầu làm người đứng đầu nước Nga nhiệm kỳ đầu tiên.