Nguồn nhân lực chất lượng cao: Lợi thế để thu hút đầu tư vào Hòa Bình

Tỉnh Hòa Bình có 39 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 5 trường cao đẳng
(PLVN) -  Những năm qua, chất lượng nguồn nhân lực tại tỉnh Hòa Bình được đánh giá còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, đứng trước cơ hội đón làn sóng đầu tư mới, Hòa Bình cần nhanh chóng xây dựng nguồn nhân lực có tay nghề, có kiến thức chuyên môn sâu rộng để giữ chân các nhà đầu tư vào tỉnh.