Từ khóa: #Người tiêu dùng hoang mang vì vào cửa hiệu chính hãng vẫn mua phải hàng fake