Nghiên cứu xây dựng một đạo luật về công tác xã hội

Các đồng chủ trì Hội thảo.
Các đồng chủ trì Hội thảo.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện chính sách, pháp luật công tác xã hội trong lĩnh vực Tư pháp”.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Nguyễn Văn Hồi, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC) Nguyễn Văn Du, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến và Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) Bùi Ngọc Quý đồng chủ trì Hội thảo.

Còn khoảng trống pháp luật công tác xã hội trong lĩnh vực Tư pháp

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ, công tác xã hội (CTXH) là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội, công bằng xã hội. Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội”; “Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác”…

CTXH trong lĩnh vực tư pháp là một phần của CTXH, góp phần đa dạng hóa các lĩnh vực trợ giúp xã hội, nâng tính chuyên nghiệp của nghề CTXH và đề cao sự tôn trọng của xã hội đối với nghề CTXH, nhất là CTXH trong lĩnh vực Tư pháp.

Xét về bản chất, CTXH trong lĩnh vực Tư pháp là những hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những người vi phạm pháp luật, người phạm tội, người bị hại, người bị kết án, người trong quá trình chấp hành hình phạt và đã chấp hành xong hình phạt; người cần cấp dưỡng trong các vụ việc ly hôn; người đòi trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn trong các vụ việc về lao động, việc làm… có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế (người cao tuổi, người khuyết tật, người dưới 18 tuổi, người có HIV, người không nơi nương tựa…) được sớm tiếp cận với hệ thống tư pháp công bằng, minh bạch, bình đẳng, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Nghiên cứu xây dựng một đạo luật về công tác xã hội ảnh 1

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các bộ, ngành chức năng, nhất là Bộ LĐTBXH, Bộ Tư pháp, Bộ Công an... đã từng bước hoàn thiện các văn bản pháp luật về CTXH. Nhiều bộ luật, luật chuyên ngành đã được ban hành; nhiều Nghị định, Thông tư và nhiều chương trình, đề án liên quan đến CTXH… đã tạo thành chỉnh thể, hệ thống hành lang pháp lý về CTXH.

Tuy nhiên, theo ông Trần Doãn Tiến, pháp luật quy định về CTXH trong lĩnh vực Tư pháp còn khoảng trống, rải rác, đan xen, thiếu đồng bộ và bất cập trong quá trình triển khai. Có thể kể đến, trong lĩnh vực Tư pháp hiện nay chưa có văn bản pháp luật quy định trực tiếp, cụ thể về nghề CTXH hay người làm CTXH. Dịch vụ CTXH trong lĩnh vực tư pháp hiện nay chưa thực sự chú trọng đến việc cung cấp các dịch vụ CTXH cho đối tượng là người bị hại, nạn nhân của các vụ vi phạm pháp luật, vụ án như nạn nhân bị mua bán người, nạn nhân bị xâm hại tình dục…, đặc biệt nạn nhân là người dưới 18 tuổi…

Đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật CTXH

Vì vậy, tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ, phân tích khái quát cơ sở lý luận và chính trị - pháp lý, làm rõ nội hàm về CTXH trong lĩnh vực Tư pháp; đánh giá thực trạng CTXH trong lĩnh vực Tư pháp thời gian qua; chia sẻ thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra hiện nay về CTXH trong lĩnh vực Tư pháp. Đồng thời, đề xuất giải pháp, kiến nghị, cơ chế hoàn thiện chính sách pháp luật CTXH trong lĩnh vực Tư pháp; các giải pháp truyền thông phổ biến, tuyên truyền pháp luật; nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong lĩnh vực này…

Nghiên cứu xây dựng một đạo luật về công tác xã hội ảnh 2

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Để đưa quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong bối cảnh mới, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Văn Hồi đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức cho các đối tượng.

Bộ Tư pháp, TANDTC, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Công an tập trung nghiên cứu, làm rõ về vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ trong từng ngành đối với vấn đề này. Đồng thời, cần tập trung vào đào tạo, xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ làm CTXH; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, vừa làm vừa tổng kết vừa rút kinh nghiệm. Các trường đại học tăng cường dạy những bộ môn về CTXH… Cùng với đó, tập trung kiến nghị, đề xuất các giải pháp thông minh trong triển khai truyền thông; tăng cường truyền thông nhận thức xã hội CTXH trong lĩnh vực Tư pháp…

TS Lê Thị Vân Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp cho rằng, về luật pháp, chính sách, với thực trạng pháp luật Việt Nam hiện nay quy định về việc hỗ trợ, trợ giúp các đối tượng yếu thế trong xã hội thì đã đến lúc cần nghiên cứu để xây dựng một đạo luật riêng về CTXH (Luật Công tác xã hội), trong đó có các quy định về CTXH trong lĩnh vực Tư pháp.

Nghiên cứu xây dựng một đạo luật về công tác xã hội ảnh 3

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Lê Thị Vân Anh đề xuất xây dựng một đạo luật riêng về CTXH.

Đạo luật này có thể tập trung vào một số vấn đề như các dịch vụ CTXH trong lĩnh vực Tư pháp; vai trò, vị trí, chức năng, trách nhiệm của nhân viên CTXH trong việc cung cấp các dịch vụ CTXH chuyên nghiệp trong hệ thống tư pháp; cơ chế tuyển dụng người làm CTXH trong lĩnh vực Tư pháp; yêu cầu năng lực, trình độ chuyên môn cán bộ làm CTXH trong lĩnh vực Tư pháp; quy trình, trình tự triển khai mô hình dịch vụ CTXH chuyên nghiệp trong quá trình can thiệp, hỗ trợ đối tượng là người vi phạm pháp luật, người là nạn nhân, nhân chứng như mô hình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; dịch vụ hỗ trợ, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng dành cho người vi phạm pháp luật….

PGS.TS Nguyễn An Lịch, Viện trưởng Viện An sinh xã hội và Phát triển cộng đồng, Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam nêu quan điểm, hoàn thiện chính sách, pháp luật CTXH trong lĩnh vực Tư pháp cần quan tâm mô hình văn hóa Việt Nam, lưu ý các văn bản pháp luật đã ban hành có liên quan đến CTXH. Theo ông, qua tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham khảo việc xây dựng các bộ luật tại Việt Nam, hệ thống luật về CTXH tại Việt Nam cần khẩn trương được phê duyệt và công bố trong nước cũng như quốc tế, đáp ứng nhu cầu khẩn cấp trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đến từ UNICEF Việt Nam, bà Lê Hồng Loan khuyến nghị, cần chính thức công nhận vai trò của nhân viên CTXH trong hệ thống Tư pháp, có quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên CTXH trong các Luật như Luật Trẻ em, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự… và xây dựng hướng dẫn chi tiết về vai trò của nhân viên CTXH trong lĩnh vực Tư pháp. Đồng thời, nghiên cứu tính khả thi về mô hình cơ cấu và tổ chức cho nhân viên CTXH trong hệ thống Tư pháp và chỉ định một bộ/cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với nhân viên CTXH trong hệ thống Tư pháp. Thí điểm mô hình nhân viên CTXH trong lĩnh vực Tư pháp cho người chưa thành niên ở một số địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Các cơ quan THADS Hải Phòng giao ban công tác THADS Quý I năm 2023 và ký kết giao ước thi đua.

Nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác thi hành án dân sự

(PLVN) - Quý I năm 2023, các cơ quan THADS địa phương đã quyết liệt triển khai, chỉ đạo các đơn vị tập trung, tăng cường công tác tổ chức thi hành án, đồng thời xây dựng các giải pháp chung, chỉ đạo các đơn vị căn cứ theo tình hình cụ thể của từng địa phương triển khai các giải pháp cụ thể để mang lại hiệu quả cao nhất.

Đọc thêm

Sở Tư pháp tỉnh Long An: Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Tư pháp trong năm 2023

Sở Tư pháp tỉnh Long An: Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Tư pháp trong năm 2023
(PLVN) - Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023 . Chủ trì hội nghị có bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An. Tham dự hội nghị có các Phó Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Kiến Tường và TP Tân An.

Trợ giúp pháp lý chung sức vì người nghèo năm 2023

Trung tâm TGPL tỉnh Quảng Nam trao tặng 12 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
(PLVN) - Trung tâm trợ giúp pháp lý (Trung tâm TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh tổ chức “Chung tay xây dựng nông thôn mới, chung sức vì nghèo, năm 2023”. Đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của Đoàn luật sư tỉnh Quảng Nam, Cty TNHH xe Ba gác Đình Tâm thành phố Tam Kỳ.

Dấu ấn của Bộ, ngành Tư pháp trong quan hệ hợp tác quốc tế

Dấu ấn của Bộ, ngành Tư pháp trong quan hệ hợp tác quốc tế
(PLVN) - Trong năm vừa qua, hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ, ngành Tư pháp đã được thực hiện trên cả ba bình diện toàn cầu, khu vực và song phương, nhất là với các đối tác truyền thống, láng giềng được thực hiện hiệu quả, có nhiều điểm nhấn quan trọng. Trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật, với việc ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các chuyến thăm cấp cao đã tiếp tục thúc đẩy các quan hệ đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định và hiệu quả.

Bảo đảm giúp người dân tiếp cận hoạt động trợ giúp pháp lý kịp thời, hiệu quả

Thứ trưởng Mai Lương Khôi và Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến, đại diện 2 cơ quan ký kết Chương trình phối hợp về người thực hiện TGPL trực tại Toà án.
(PLVN) - Thời gian qua, việc xác định là dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu đã khẳng định vai trò của hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) trong việc đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội , công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Bộ, ngành Tư pháp: Lấy người dân làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Bộ, ngành Tư pháp: Lấy người dân làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo
(PLVN) -Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long kết thúc những ngày cuối cùng của năm 2022 bằng chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam. Trong bộn bề công việc, người đứng đầu ngành Tư pháp vẫn luôn dành thời gian cho cơ sở, hướng về cơ sở như chủ trương bao năm qua Bộ, ngành Tư pháp vẫn làm để góp phần cùng cả nước phục hồi và phát triển kinh tế.

Kịp thời phố biển các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Kịp thời phố biển các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua
(PLVN) -Mới đây, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương đã ban hành Công văn số 152/HĐPH về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023.

Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng thông qua thi hành án

Chấp hành viên trao đổi nghiệp vụ.
(PLVN) - Trong thời gian qua, nhờ thể chế hóa công tác xử lý nợ xấu thông qua việc xây dựng và ban hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD), các khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý nợ xấu đã từng bước được khắc phục, nhờ đó các TCTD xử lý nợ xấu hiệu quả hơn.

Cục THADS tỉnh Lào Cai tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Cục THADS tỉnh Lào Cai tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
(PLVN) - Với tinh thần tương thân, tương ái, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão năm 2023, vừa qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Lào Cai (Viettin bank) tổ chức thăm hỏi, tặng quà 30 suất quà tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn và xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý ở Kiên Giang

Công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý ở Kiên Giang
(PLVN) - Với nhiều biện pháp đồng bộ, công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2022 ở Kiên Giang đã bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý cho 157 người ở vùng dân tộc thiểu số thuộc diện được TGPL, trong đó tư vấn 12 vụ việc, tham gia tố tụng bào chữa/bảo vệ 144 vụ và đại diện ngoài tố tụng 1 vụ.

Trường Đại học Luật Hà Nội: Tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo luật

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trường Đại học Luật chúc mừng 43 năm Ngày truyền thống Trường.

(PLVN) -Là một trong những cơ sở đào tạo luật lớn nhất Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội hiện đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiếp tục xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, trung tâm nghiên cứu và truyền bá pháp lý hàng đầu trong các cơ sở đào tạo pháp luật của Việt Nam, có vai trò dẫn dắt trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật của cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.