Ngày Pháp luật tạo chuyển biến trong học tập, chấp hành luật pháp luật ở Lâm Đồng.

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Từ chỗ mới mẻ, chưa được nhiều người dân quan tâm, Ngày Pháp luật (9/11) hàng năm đến nay đã thẩm thấu vào đời sống xã hội, tạo chuyển biến trong ý thức tự giác học tập, tìm hiểu và chấp hành tốt pháp luật, góp phần vào sự ổn định, phát triển của tỉnh Lâm Đồng.
Sở Tư pháp Lâm Đồng phối hợp Tỉnh đoàn cấp phát mô hình gắn các khẩu hiệu về an toàn giao cho huyện Bảo Lâm. Sở Tư pháp Lâm Đồng phối hợp Tỉnh đoàn cấp phát mô hình gắn các khẩu hiệu về an toàn giao cho huyện Bảo Lâm.

Thực hiện Ngày Pháp luật thiết thực, hiệu quả

Được triển khai từ năm 2013 đến nay, Ngày Pháp luật đã hướng tới mục tiêu thực chất hơn, nhằm tạo chuyển biến trong ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Qua đó phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn; đáp ứng nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Năm 2021, theo Kế hoạch số 7347/KH-UBND hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của UBND tỉnh Lâm Đồng, các hoạt động phải đảm bảo mục đích và yêu cầu trong công tác xây dựng phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Qua đó tạo chuyển biến trong ý thức tự giác tìm hiểu, học tập pháp luật, tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu triển khai các nội dung theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 03/9/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, Kế hoạch của UBND tỉnh đã xác định cụ thể từng chủ đề để tổ chức, thực hiện Ngày Pháp luật sao cho thiết thực, hiệu quả. Theo đó, tùy vào điều kiện, tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và tình hình diễn biến dịch Covid-19 để lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp.

Để ý nghĩa của Ngày Pháp luật được lan toả sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức.

Ngày Pháp luật tạo chuyển biến trong học tập, chấp hành luật pháp luật ở Lâm Đồng. ảnh 1

Ban Chỉ đạo Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Cư trú” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng họp bàn thông qua việc chấm bài dự thi.

Nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, ngành

Theo UBND tỉnh, thực hiện tốt, có hiệu quả Ngày Pháp luật là gắn với đổi mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Bởi công tác PBGDPL là khâu đầu tiên của quá trình thi hành Hiến pháp và pháp luật. Hoạt động PBGDPL có vai trò quan trọng trong việc tăng cường pháp chế XHCN và xây dựng con người XHCN có ý thức chấp hành pháp luật, hình thành nếp sống theo Hiến pháp, pháp luật.

Hiện nay, vai trò làm chủ của người dân ngày càng được khẳng định; Đảng, Nhà nước luôn xem đó là mục tiêu, động lực của sự phát triển. Tinh thần thượng tôn pháp luật ngày càng trở thành chuẩn mực trong ứng xử của người dân, đồng thời nhu cầu tham gia của người dân vào hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật ngày càng gia tăng.

Trên địa bàn Lâm Đồng, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật luôn được tỉnh quan tâm, quán triệt đến các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn. Sở Tư pháp Lâm Đồng cũng đã tích cực tuyên truyền, tham mưu, hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, để sự kiện này trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp, các ngành.

Bên cạnh đó, Ngày Pháp luật ngày càng có vai trò đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn xã hội và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Đặc biệt là ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là tuân thủ, chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ; tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương và cán bộ, công chức, viên chức.

Với những ý nghĩa như vậy, Lâm Đồng xác định tiếp tục đổi mới hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần vào thành công chung của sự nghiệp phát triển địa phương.

Tập trung tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch liên tịch “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông bằng mô hình Chibi” hưởng ứng chủ đề Năm An toàn giao thông (ATGT) 2021 với nội dung cụ thể như sau: Tập trung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATGT, chủ đề Năm ATGT 2021 và tuyên truyền về tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó chú trọng tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao thông để hình thành văn hóa tham gia giao thông, nhất là đối với giao thông đường bộ; cách ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người dân; đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự, ATGT; giới thiệu các mô hình, bài học kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ATGT tại các địa phương và cả nước.

Đồng thời tuyên truyền về quy tắc tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông; phổ biến tuyên truyền về mức xử phạt, hình thức xử phạt khi vi phạm giao thông, những hậu quả do tai nạn giao thông gây ra…; tuyên truyền về tác hại của rượu, bia; các mức độ nguy cơ gây tai nạn giao thông khi uống rượu, bia nhằm nâng cao ý thức của tất cả người tham gia giao thông: “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”.

Mỹ Linh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Tăng cường năng lực, kỹ năng cho báo cáo viên pháp luật

Điểm cầu Hội nghị tập huấn do đại diện Bộ Tư pháp và UNDP chủ trì.
(PLVN) - Bộ tài liệu bồi dưỡng, nâng cao năng lực báo cáo viên pháp luật được Bộ Tư pháp phối hợp xây dựng nhằm hướng dẫn về kỹ năng, phương pháp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đồng thời là cơ sở để tìm kiếm giải pháp căn cơ nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật.

Bình Định tăng cường công tác xây dựng pháp luật

Bình Định tăng cường công tác xây dựng pháp luật
(PLVN) -Ngày 30.11, UBND tỉnh Bình Định có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển là đột phá đầu tiên trong ba đột phá chiến lược.

HLU Debate Tournament 2021: Sân chơi tranh biện lý tưởng của Đại học Luật Hà Nội

HLU Debate Tournament 2021: Sân chơi tranh biện lý tưởng của Đại học Luật Hà Nội
(PLVN) -Cuộc thi HLU Debate Tournament 2021 là một sân chơi tranh biện bổ ích, được tổ chức bởi CLB Kỹ năng Luật gia Trường Đại học Luật Hà Nội nhằm giúp người tham gia thoả sức đam mê, khám phá những giá trị tiềm ẩn của bản thân và học tập kiến thức cũng như những kỹ năng vô cùng cần thiết trong tranh biện. 

Nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp phong tỏa để thi hành án

Nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp phong tỏa để thi hành án
(PLVN) -Để áp dụng được biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản, khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản của người phải thi hành án. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng biện pháp này còn gặp nhiều khó khăn.

Cục Thi hành án dân sự Nam Định triển khai công tác năm 2022

Cục Thi hành án dân sự Nam Định triển khai công tác năm 2022
(PLVN) - Chiều ngày 30/11/2021, Cục THADS Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Minh Đức, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, cùng tham dự có các thành viên lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng, Chi cục trưởng THADS trực thuộc.

Lâm Đồng rà soát người chưa có quốc tịch trên địa bàn

Lãnh đạo Bộ Tư pháp trao Quyết định về việc cho nhập Quốc tịch Việt Nam đối với công dân Lào.
(PLVN) -  Thực hiện chỉ đạo của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp, tỉnh Lâm Đồng triển  khai rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân đang cư trú tại địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật, tạo chuyển biến trong thi hành pháp luật

Toàn cảnh Hội thảo
(PLVN) -Tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, nhiều đại biểu đã kiến nghị nhiều giải pháp để tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật thời gian tới.

Đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
(PLVN) -Đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã nhấn mạnh như trên tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng" được tổ chức vào sáng 29/11.

Cần gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với tổ chức thi hành pháp luật

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương
Đó là nhấn mạnh của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng” diễn ra sáng ngày 29.11.

Khai mạc Hội thảo Khoa học cấp quốc gia về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Khai mạc Hội thảo Khoa học cấp quốc gia về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật
(PLVN) -Sáng 29/11, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng” bằng hình thức trực tuyến tại 03 điểm cầu (Điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị quốc tế; điểm cầu tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; điểm cầu tại Bộ Tư pháp).

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi

TS. Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLVN) -Ngày 29/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.