Ngành Tư pháp Thanh Hóa: Nhiều chuyển biến tích cực trong 10 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam

Trong 10 năm qua, hưởng ứng Ngày Pháp luật, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức 12 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia
Trong 10 năm qua, hưởng ứng Ngày Pháp luật, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức 12 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong 10 năm qua, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tích cực, chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả nổi bật.

Từ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật ngay từ năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, đưa Ngày pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị – pháp lý sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Nhiều hoạt động thiết thực, nhiều hình thức, cách thức khác nhau đã được Sở Tư pháp triển khai đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn như: Triển khai phổ biến văn bản pháp luật mới, văn bản pháp luật chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, triển lãm, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp lưu động, tổ chức trợ giúp pháp lý và giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

Hàng năm, Sở Tư pháp đã tham mưu triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Riêng năm 2014 và 2018, nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa cho đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Sở đã tham mưu cho lãnh đạo Sở Tư pháp tham mưu trình UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ mít tinh phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam.

Tại Lễ mít tinh năm 2014 đã tổ chức tôn vinh 5 tập thể , 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thi hành pháp luật; năm 2018 đã 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày pháp luật và đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Lễ phát động đã mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trên địa bàn toàn tỉnh, làm sâu sắc hơn nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về vai trò không thể thay thế của Hiến pháp, pháp luật trong việc gìn giữ, củng cố các giá trị nền tảng của đất nước và xã hội, động viên, khích lệ cán bộ, nhân dân trên địa bàn tự giác bảo vệ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

Trong 10 năm qua, vào đợt cao điểm Ngày Pháp luật, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức 10 hội nghị triển khai tuyên truyền luật mới đến cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp trên địa bàn; đồng thời, gắn với nhiệm vụ chuyên môn đã tăng cường phối hợp với các địa phương tổ chức 45 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản về Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các nội dung pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực công tác; tọa đàm về Ngày Pháp luật thu hút 8.972 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Phối hợp với huyện Đông Sơn, Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân tuyên truyền pháp luật cho học sinh dưới hình thức sinh hoạt ngoại khóa. Đã phối hợp với một số UBND huyện và 5 trường THPT trên địa bàn tổ chức hội thảo về giải pháp triển khai hiệu quả công tác PBGPDL trong nhà trường.

Sở Tư pháp hướng dẫn các ngành, các cấp tổ chức triển khai tuyên truyền Ngày Pháp luật gắn với tọa đàm, hội thảo, học tập, sinh hoạt, giao ban chuyên đề. Kết quả, tại các cơ quan cấp tỉnh đã lồng ghép triển khai gần 1.000 hội nghị trong tháng 10 và 11 hàng năm; ở cấp huyện đã tổ chức 6.000 hội nghị tuyên truyền nội dung, tinh thần của Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới; các văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Trong 10 năm qua, hưởng ứng Ngày Pháp luật Sở Tư pháp Thanh Hoá đã tổ chức 12 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia. Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, chủ động tìm hiểu, học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo sự đồng thuận, chung về ý chí, chung sức, chung lòng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nhằm đảm bảo Ngày Pháp luật được tổ chức trên địa bàn tỉnh luôn là một sự kiện chính trị- pháp lý quan trọng góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sở đã tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp đã tổ chức tham treo băng rôn trên các tuyến phố chính, trên đường dẫn tới địa điểm tổ chức mít tinh, hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật. Trong 10 năm vào đợt cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu triển khai treo 300 băng zôn trên các tuyến đường chính, các cụm dân cư với các khẩu hiệu gắn với chủ đề ngày pháp luật. Chỉ đạo 100% các địa phương, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn treo 50.000 băng zôn tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học và tại các tuyến phố chính tại các huyện, thị xã, thành phố với các khẩu hiệu gắn với chủ đề Ngày Pháp luật. Một số địa phương đã xây dựng các pano lớn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật tại các khu vực trung tâm. Ngoài ra, nhiều đơn vị đã tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật qua khẩu hiệu trên hệ thống bảng chữ điện tử và màn hình Led nhằm cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân hưởng ứng thực hiện Ngày Pháp luật.

Cùng với hoạt động tuyên truyền qua treo băng rôn, khẩu hiệu, Sở Tư pháp đã tổ chức phát hành hơn 40.000 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật, hàng vạn tờ gấp tuyên truyền pháp luật phục vụ cho các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam. Thường xuyên, liên tục đăng tải các khẩu hiệu, các bài viết tuyên truyền Ngày Pháp luật trên trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ .

Từ những kết quả trên có thể khẳng định thành công lớn nhất trong triển khai Ngày Pháp luật của Sở Tư pháp là đã tạo hiệu ứng thu hút được đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực, tự giác tham gia vào công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật được thực hiện đồng bộ, thống nhất, đa dạng linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và triển khai những hoạt động thiết thực để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Một buổi họp nghiệp vụ của Chi cục THADS huyện Kim Động, Hưng Yên

Chi cục Thi hành án dân sự Kim Động, Hưng Yên: Nhiều năm thi hành vượt chỉ tiêu

(PLVN) -Năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Kim Động, Hưng Yên tiếp tục đổi mới căn bản công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tăng cường công tác phối hợp, sâu sát cơ sở trong giải quyết án, gắn với trách nhiệm cụ thể từng cán bộ, chấp hành viên…Nhờ đó kết quả công tác năm vượt các chỉ tiêu về việc và tiền.

Đọc thêm

Đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị
(PLVN) - Sáng ngày, 25/11/2022 tại tỉnh Kon Tum đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh. Về phía tỉnh Kon Tum có đồng chí Y Ngọc – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Vĩnh Phúc: Quyết tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp

Vĩnh Phúc: Quyết tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp
(PLVN) -Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (BCĐ THADS) tỉnh tại Hội nghị Tổng kết hoạt động BCĐ THADS năm 2022 và bàn biện pháp giải quyết một số vụ việc khó khăn phức tạp trên địa bàn tỉnh diễn ra chiều ngày 24/11/2022 tại trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

BĐBP Sóc Trăng tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới biển

BĐBP Sóc Trăng tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới biển
(PLVN) - Từ ngày 22-25/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 1.000 đại biểu là cán bộ, công chức, Nhân dân, ngư dân trên địa bàn 11 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển thuộc huyện Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu.

Hội đàm về công tác tư pháp giữa Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh và Sở Tư pháp tỉnh Bolikhămxay

Ông Lê Viết Hồng- Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh trao quà lưu niệm cho bà Văn Na Pạ Sợt Kun- Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh BoliKhămxay.
(PLVN) - Chiều 23/11/2022, tại Hà Tĩnh, Sở Tư pháp Hà Tĩnh (Việt Nam) và Sở Tư pháp tỉnh Bolikhămxay (Lào) đã tổ chức Hội đàm về công tác tư pháp. Tham dự Hội đàm có lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan và các phòng ban Sở Tư pháp hai tỉnh. Chủ trì Hội đàm có ông Lê Viết Hồng- Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh và bà Văn Na Pạ Sợt Kun- Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh BoliKhămxay.

Bộ Tư pháp tập huấn về tiếp cận thông tin cho cấp cơ sở tại Long An

Bộ Tư pháp tập huấn về tiếp cận thông tin cho cấp cơ sở tại Long An
(PLVN) - Chiều ngày 23/11, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức hội nghị tập huấn về tiếp cận thông tin cho cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào các đại biểu là lãnh đạo UBND xã, công chức tư pháp – hộ tịch, công chức tham mưu nhiệm vụ cung cấp thông tin và một số tuyên truyền viên pháp luật các xã trên địa bàn tỉnh Long An.

Nghiên cứu cơ chế giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ liêm chính tư pháp

Toàn cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Sáng 23/11, Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu về cơ chế giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ liêm chính tư pháp – Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu (EU) và UNDP hỗ trợ.

Bộ Tư pháp tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Tiền Giang

Bộ Tư pháp tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Tiền Giang
(PLVN) - Ngày 22/11, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận xã, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 200 công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã và công chức Phòng Tư pháp trực tiếp tham mưu cho Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện.

Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương kiểm tra tại Bộ Công thương

Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương kiểm tra tại Bộ Công thương
(PLVN) - Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Bộ Công thương. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, thành viên Hội đồng cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan.