Ngành Tư pháp Thanh Hóa: Nhiều chuyển biến tích cực trong 10 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam

Trong 10 năm qua, hưởng ứng Ngày Pháp luật, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức 12 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia
Trong 10 năm qua, hưởng ứng Ngày Pháp luật, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức 12 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia
(PLVN) - Trong 10 năm qua, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tích cực, chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả nổi bật.

Từ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật ngay từ năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, đưa Ngày pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị – pháp lý sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Nhiều hoạt động thiết thực, nhiều hình thức, cách thức khác nhau đã được Sở Tư pháp triển khai đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn như: Triển khai phổ biến văn bản pháp luật mới, văn bản pháp luật chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, triển lãm, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp lưu động, tổ chức trợ giúp pháp lý và giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

Hàng năm, Sở Tư pháp đã tham mưu triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Riêng năm 2014 và 2018, nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa cho đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Sở đã tham mưu cho lãnh đạo Sở Tư pháp tham mưu trình UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ mít tinh phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam.

Tại Lễ mít tinh năm 2014 đã tổ chức tôn vinh 5 tập thể , 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thi hành pháp luật; năm 2018 đã 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày pháp luật và đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Lễ phát động đã mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trên địa bàn toàn tỉnh, làm sâu sắc hơn nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về vai trò không thể thay thế của Hiến pháp, pháp luật trong việc gìn giữ, củng cố các giá trị nền tảng của đất nước và xã hội, động viên, khích lệ cán bộ, nhân dân trên địa bàn tự giác bảo vệ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

Trong 10 năm qua, vào đợt cao điểm Ngày Pháp luật, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức 10 hội nghị triển khai tuyên truyền luật mới đến cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp trên địa bàn; đồng thời, gắn với nhiệm vụ chuyên môn đã tăng cường phối hợp với các địa phương tổ chức 45 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản về Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các nội dung pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực công tác; tọa đàm về Ngày Pháp luật thu hút 8.972 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Phối hợp với huyện Đông Sơn, Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân tuyên truyền pháp luật cho học sinh dưới hình thức sinh hoạt ngoại khóa. Đã phối hợp với một số UBND huyện và 5 trường THPT trên địa bàn tổ chức hội thảo về giải pháp triển khai hiệu quả công tác PBGPDL trong nhà trường.

Sở Tư pháp hướng dẫn các ngành, các cấp tổ chức triển khai tuyên truyền Ngày Pháp luật gắn với tọa đàm, hội thảo, học tập, sinh hoạt, giao ban chuyên đề. Kết quả, tại các cơ quan cấp tỉnh đã lồng ghép triển khai gần 1.000 hội nghị trong tháng 10 và 11 hàng năm; ở cấp huyện đã tổ chức 6.000 hội nghị tuyên truyền nội dung, tinh thần của Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới; các văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Trong 10 năm qua, hưởng ứng Ngày Pháp luật Sở Tư pháp Thanh Hoá đã tổ chức 12 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia. Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, chủ động tìm hiểu, học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo sự đồng thuận, chung về ý chí, chung sức, chung lòng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nhằm đảm bảo Ngày Pháp luật được tổ chức trên địa bàn tỉnh luôn là một sự kiện chính trị- pháp lý quan trọng góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sở đã tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp đã tổ chức tham treo băng rôn trên các tuyến phố chính, trên đường dẫn tới địa điểm tổ chức mít tinh, hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật. Trong 10 năm vào đợt cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu triển khai treo 300 băng zôn trên các tuyến đường chính, các cụm dân cư với các khẩu hiệu gắn với chủ đề ngày pháp luật. Chỉ đạo 100% các địa phương, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn treo 50.000 băng zôn tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học và tại các tuyến phố chính tại các huyện, thị xã, thành phố với các khẩu hiệu gắn với chủ đề Ngày Pháp luật. Một số địa phương đã xây dựng các pano lớn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật tại các khu vực trung tâm. Ngoài ra, nhiều đơn vị đã tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật qua khẩu hiệu trên hệ thống bảng chữ điện tử và màn hình Led nhằm cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân hưởng ứng thực hiện Ngày Pháp luật.

Cùng với hoạt động tuyên truyền qua treo băng rôn, khẩu hiệu, Sở Tư pháp đã tổ chức phát hành hơn 40.000 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật, hàng vạn tờ gấp tuyên truyền pháp luật phục vụ cho các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam. Thường xuyên, liên tục đăng tải các khẩu hiệu, các bài viết tuyên truyền Ngày Pháp luật trên trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ .

Từ những kết quả trên có thể khẳng định thành công lớn nhất trong triển khai Ngày Pháp luật của Sở Tư pháp là đã tạo hiệu ứng thu hút được đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực, tự giác tham gia vào công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật được thực hiện đồng bộ, thống nhất, đa dạng linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và triển khai những hoạt động thiết thực để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Báo TH)

Thanh Hóa tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới ban hành cho đội ngũ báo cáo viên

(PLVN) - Sáng 12/6, Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); đồng thời cập nhật kiến thức pháp luật mới ban hành cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đọc thêm

Tăng cường đào tạo đạo đức nghề nghiệp Luật sư

Toàn cảnh phiên họp Thẩm định đề nghị xây dựng Luật Luật sư.
(PLVN) - Sáng 10/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Luật Luật sư. Tham dự Hội đồng thẩm định có đại diện cơ quan pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, một số Sở Tư pháp; Liên đoàn luật sư Việt Nam…và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Nhiều ý kiến có cơ sở lý luận và thực tiễn cao, tại lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng

Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp (BTP) Lê Tuấn Phong, phát biểu tại lớp bồi dưỡng.
(PLVN) -Vừa qua, Bộ Tư pháp tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng khu vực phía Bắc năm 2024, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), tại lớp Bồi dưỡng, nhiều ý kiến có cơ sở lý luận và thực tiễn cao, đã giúp các cán bộ làm công tác văn phòng nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm, phát huy tốt nhất công tác tham mưu, trợ thủ đắc lực cho lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Trường Đại học Luật Hà Nội: Mở rộng và tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo luật tại Singapore

Trường Đại học Luật Hà Nội: Mở rộng và tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo luật tại Singapore
(PLVN) -Tiếp nối chuyến công tác đến các quốc gia trong khu vực Châu Á theo Chương trình hợp tác đối ngoại năm 2024 do Bộ Tư pháp phê duyệt, Đoàn công tác của Trường Đại học Luật Hà Nội do Tiến sĩ Đoàn Trung Kiên – Hiệu trưởng làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Singapore từ ngày 5/6 đến ngày 7/6/2024.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, tầm quan trọng về công tác truyền thông chính sách

Quang cảnh buổi làm việc.
(PLVN) -Chiều 6/6, Tổ thư kí giúp việc Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã có buổi làm việc nắm bắt tình hình thực hiện các chương trình, đề án về truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và những dấu ấn cùng ngành Tư pháp

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và những dấu ấn cùng ngành Tư pháp
(PLVN) - Chiều 6/6, Quốc hội thống nhất phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Kê biên tài sản công ty của đại gia Huy “máy nổ”

Trụ sở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam tại đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Khánh.
(PLVN) - Ngày 5/6, Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu đã công bố thông tin thi hành án, cưỡng chế, kê biên đối với tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam do ông Lê Bá Huy (thường gọi là Huy "Máy nổ") làm giám đốc.

Xây dựng cơ chế ưu đãi để thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì cuộc họp thẩm định.
(PLVN) - Đây là một trong những nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng tại cuộc họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) (sửa đổi) diễn ra sáng 5/6. Về phía cơ quan chủ trì soạn thảo có Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Đề xuất một số Luật có hiệu lực thi hành từ 1/8/2024

Đề xuất một số Luật có hiệu lực thi hành từ 1/8/2024
(PLVN) - Ngày 4/6, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì phiên họp.

Trường Đại học Luật Hà Nội: Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế với các Đại học ở Malaysia

Trường Đại học Luật Hà Nội: Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế với các Đại học ở Malaysia
(PLVN) -Thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2024 đã được Bộ Tư pháp phê duyệt, trong hai ngày 3 và 4/6/2024, Đoàn công tác của Trường Đại học Luật Hà Nội do TS Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng làm trường đã đến thăm, làm việc với Đại học Tổng hợp Malaya và Đại học Quốc tế hồi giáo (IIUM).

TP.HCM: Nhiều hoạt động thể thao hướng tới Ngày thuyền thống THADS

TP.HCM: Nhiều hoạt động thể thao hướng tới Ngày thuyền thống THADS
(PLVN) -Hướng tới hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2024), 64 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2024), vừa qua Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh (Cục THADS) phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VKSND tổ chức Giải quần vợt truyền thống lần thứ XXI năm 2024.

Cần Thơ: Thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho Đoàn viên Thanh niên và học sinh, sinh viên

Cần Thơ: Thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho Đoàn viên Thanh niên và học sinh, sinh viên
(PLVN) -  Ngày 4/6, ông Lê Việt Sĩ – Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) học sinh, sinh viên (HSSV)” trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2024. Thành viên Ban Tổ chức có lãnh đạo nhiều Sở, Ban, ngành trên địa bàn thành phố.