Ngành Tư pháp Thanh Hóa: Nhiều chuyển biến tích cực trong 10 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam

Trong 10 năm qua, hưởng ứng Ngày Pháp luật, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức 12 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia
Trong 10 năm qua, hưởng ứng Ngày Pháp luật, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức 12 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia
(PLVN) - Trong 10 năm qua, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tích cực, chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả nổi bật.

Từ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật ngay từ năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, đưa Ngày pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị – pháp lý sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Nhiều hoạt động thiết thực, nhiều hình thức, cách thức khác nhau đã được Sở Tư pháp triển khai đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn như: Triển khai phổ biến văn bản pháp luật mới, văn bản pháp luật chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, triển lãm, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp lưu động, tổ chức trợ giúp pháp lý và giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

Hàng năm, Sở Tư pháp đã tham mưu triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Riêng năm 2014 và 2018, nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa cho đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Sở đã tham mưu cho lãnh đạo Sở Tư pháp tham mưu trình UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ mít tinh phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam.

Tại Lễ mít tinh năm 2014 đã tổ chức tôn vinh 5 tập thể , 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thi hành pháp luật; năm 2018 đã 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày pháp luật và đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Lễ phát động đã mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trên địa bàn toàn tỉnh, làm sâu sắc hơn nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về vai trò không thể thay thế của Hiến pháp, pháp luật trong việc gìn giữ, củng cố các giá trị nền tảng của đất nước và xã hội, động viên, khích lệ cán bộ, nhân dân trên địa bàn tự giác bảo vệ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

Trong 10 năm qua, vào đợt cao điểm Ngày Pháp luật, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức 10 hội nghị triển khai tuyên truyền luật mới đến cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp trên địa bàn; đồng thời, gắn với nhiệm vụ chuyên môn đã tăng cường phối hợp với các địa phương tổ chức 45 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản về Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các nội dung pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực công tác; tọa đàm về Ngày Pháp luật thu hút 8.972 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Phối hợp với huyện Đông Sơn, Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân tuyên truyền pháp luật cho học sinh dưới hình thức sinh hoạt ngoại khóa. Đã phối hợp với một số UBND huyện và 5 trường THPT trên địa bàn tổ chức hội thảo về giải pháp triển khai hiệu quả công tác PBGPDL trong nhà trường.

Sở Tư pháp hướng dẫn các ngành, các cấp tổ chức triển khai tuyên truyền Ngày Pháp luật gắn với tọa đàm, hội thảo, học tập, sinh hoạt, giao ban chuyên đề. Kết quả, tại các cơ quan cấp tỉnh đã lồng ghép triển khai gần 1.000 hội nghị trong tháng 10 và 11 hàng năm; ở cấp huyện đã tổ chức 6.000 hội nghị tuyên truyền nội dung, tinh thần của Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới; các văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Trong 10 năm qua, hưởng ứng Ngày Pháp luật Sở Tư pháp Thanh Hoá đã tổ chức 12 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia. Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, chủ động tìm hiểu, học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo sự đồng thuận, chung về ý chí, chung sức, chung lòng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nhằm đảm bảo Ngày Pháp luật được tổ chức trên địa bàn tỉnh luôn là một sự kiện chính trị- pháp lý quan trọng góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sở đã tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp đã tổ chức tham treo băng rôn trên các tuyến phố chính, trên đường dẫn tới địa điểm tổ chức mít tinh, hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật. Trong 10 năm vào đợt cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu triển khai treo 300 băng zôn trên các tuyến đường chính, các cụm dân cư với các khẩu hiệu gắn với chủ đề ngày pháp luật. Chỉ đạo 100% các địa phương, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn treo 50.000 băng zôn tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học và tại các tuyến phố chính tại các huyện, thị xã, thành phố với các khẩu hiệu gắn với chủ đề Ngày Pháp luật. Một số địa phương đã xây dựng các pano lớn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật tại các khu vực trung tâm. Ngoài ra, nhiều đơn vị đã tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật qua khẩu hiệu trên hệ thống bảng chữ điện tử và màn hình Led nhằm cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân hưởng ứng thực hiện Ngày Pháp luật.

Cùng với hoạt động tuyên truyền qua treo băng rôn, khẩu hiệu, Sở Tư pháp đã tổ chức phát hành hơn 40.000 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật, hàng vạn tờ gấp tuyên truyền pháp luật phục vụ cho các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam. Thường xuyên, liên tục đăng tải các khẩu hiệu, các bài viết tuyên truyền Ngày Pháp luật trên trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ .

Từ những kết quả trên có thể khẳng định thành công lớn nhất trong triển khai Ngày Pháp luật của Sở Tư pháp là đã tạo hiệu ứng thu hút được đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực, tự giác tham gia vào công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật được thực hiện đồng bộ, thống nhất, đa dạng linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và triển khai những hoạt động thiết thực để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đọc thêm

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

Quang cảnh buổi tiếp
(PLVN) -Sáng 18/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam nhằm thể hiện sự đánh giá cao đối với những đóng góp của bà Trưởng đại diện trong thời gian qua.

Lâm Đồng: Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024

Lâm Đồng: Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024
(PLVN) - Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024 với sự tham gia của 21 thí sinh đại diện cho hơn 200 công chức, người lao động đến từ Chi cục THADS các huyện, thành phố và các Phòng thuộc Cục. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2024).

Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống THADS

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
(PLVN) -Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2024), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có Thư chúc mừng gửi các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự. Báo PLVN trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bạc Liêu: Nâng cao nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Bạc Liêu: Nâng cao nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) - Từ ngày 18 - 19/7, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Cục THADS Kiên Giang thông tin nguyên nhân nhiều bản án chưa thi hành

Ông Nguyễn Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang trả lời chất vấn.

(PLVN) -  Sáng 18/7, tại Kỳ họp 24 HĐND tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng (đơn vị huyện Kiên Lương) về thực trạng nhiều bản án hành chính chưa thi hành xong, kéo dài, có bản án từ năm 2016, 2017, 2018.

Gỡ rào cản pháp lý để thúc đẩy kinh tế phát triển

Gỡ rào cản pháp lý để thúc đẩy kinh tế phát triển
(PLVN) - Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tổ chức Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về các bất cập, vướng mắc pháp lý và đề xuất xây dựng luật nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.

Tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Cu-ba

Tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Cu-ba
(PLVN) -Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại cấp Bộ năm 2024 của Bộ Tư pháp và Chương trình hợp tác năm 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cu-ba, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Cu-ba từ ngày 16-18/7/2024.