12 dự án yếu kém ngành Công Thương: Các tồn tại, yếu kém đã được xử lý ra sao?

Nhà máy đạm Ninh Bình, một trong 12 dự án yếu kém.
(PLVN) -  Việc xử lý các tồn tại của 12 dự án kém hiệu quả ngành Công Thương luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng và được Chính phủ tập trung chỉ đạo thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, với hàng loạt khó khăn đang gặp phải, đến nay hầu hết các dự án vẫn trong tình trạng khó khăn về tài chính và hoạt động thua lỗ, chậm phục hồi.

Xem xét, xử lý một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương

Nhiều hạng mục của dự án Ethanol Phú Thọ đã cơ bản hoàn thành nhưng bị bỏ hoang gần 10 năm nay.
(PLVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Văn phòng Chính phủ hoàn thiện báo cáo, có căn cứ, cơ sở để có quyết định chính thức về việc xem xét đưa một số dự án ra khỏi danh sách theo dõi, xử lý của Ban Chỉ đạo xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương.

12 dự án thua lỗ ngành Công Thương nợ gần 21 ngàn tỷ đồng

Dự án Nhà máy sản xuất sơ xợi polyester Đình Vũ đã giải quyết xong tranh chấp và sản xuất trở lại.
(PLVN) - Tình trạng của 12 dự án “đắp chiếu” tính đến thời điểm hiện tại: Có 2 dự án, doanh nghiệp có lãi (trong đó 1 doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế); 2 dự án giảm được lỗ nhưng chưa bền vững; 1 dự án dừng hoạt động đã vận hành trở lại; 7 dự án, doanh nghiệp còn thua lỗ hoặc dở dang, dừng hoạt động.