Phạt nặng, cấm diễn những nghệ sỹ biểu diễn phản cảm

Phạt nặng, cấm diễn những nghệ sỹ biểu diễn phản cảm
Trước quá nhiều nhức nhối trong hoạt động biểu diễn như ca sỹ hát nhép, người mẫu ăn mặc hở hang, hành vi phản cảm… và mức xử phạt thực tế quá nhẹ, không có hiệu quả răn đe; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 tăng nặng mức xử phạt.