Nâng cao vai trò tự quản của Tổ chức xã hội - nghề nghiệp công chứng viên

(PLVN) -Đến nay, cả nước thành lập được 60/63 Hội công chứng viên, bước đầu hoạt động đi vào nề nếp và phát huy vai trò tự quản. Tuy nhiên, một số Hội còn chưa thực sự chủ động, tích cực, còn tình trạng né tránh khi bảo vệ quyền cho hội viên...

Cả nước có 60/63 Hội công chứng viên

Thời gian qua, việc thành lập, phát triển tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên đã được Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan liên quan quan tâm và đạt kết quả cao. Nếu như trước ngày Luật Công chứng năm 2015 có hiệu lực, cả nước chỉ có 04 Hội công chứng viên gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hải Dương, thành phố Đà Nẵng thì đến nay, cả nước thành lập được 60/63 Hội công chứng viên, tăng 15 lần so với thời điểm thực hiện Luật Công chứng năm 2006, đạt tỷ lệ 93%. Hiệp hội công chứng viên Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện hệ thống tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên từ TW đến địa phương.

Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên được thành lập, củng cố kiện toàn về tổ chức đã bước đầu hoạt động đi vào nề nếp và phát huy vai trò tự quản, góp phần hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước. Các tổ chức này đã đóng góp tích cực cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công chứng và pháp luật có liên quan, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng và nhiều nhiệm vụ khác có liên quan.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đánh giá: tổ chức xã hội - nghề nghiệp còn có lúc, có nơi chưa nhận thức hết vị trí, vai trò, trách nhiệm trong việc phát triển nghề công chứng, công tác phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước hiệu quả chưa cao. Vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên còn mức độ, một số việc còn chậm. Chưa thực hiện việc ban hành Quy tắc hành nghề công chứng, chưa thành lập được Quỹ bồi thường thiệt hại để hỗ trợ việc bồi thường thiệt hại do lỗi của hội viên là công chứng viên khi hành nghề công chứng trong trường hợp bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của hội viên không đủ bồi thường…Tổ chức xã hội nghề nghiệp của Công chứng viên còn hiện tượng e ngại, né tránh, thờ ơ hoặc bao che hành vi vi phạm.

Chuẩn bị Đại hội công chứng viên toàn quốc lần thứ II

Sắp tới, Bộ Tư pháp cho biết, sẽ chỉ đạo tổ chức đại hội các Hội công chứng viên địa phương tiến tới chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ II; hỗ trợ việc thành lập Hội Công chứng viên tại các tỉnh (Hà Nam, Điện Biên, Quảng Trị).

Đối với Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Bộ Tư pháp đề nghị chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ II theo đúng chỉ đạo của Bộ Tư pháp, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, kịp thời, chủ động báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý đối với cơ quan có thẩm quyền; huy động, phát huy trí tuệ của đông đảo công chứng viên tham gia vào xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan đến hoạt động công chứng.

Bộ Tư pháp cũng đề nghị UBND cấp tỉnh: quan tâm chỉ đạo việc tổ chức đại hội Hội công chứng viên và việc thành lập Hội công chứng viên ở địa phương chưa thành lập Hội thực hiện hiệu quả, thực chất Nghị quyết số 172/NQ-CP; phát triển tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên có kiểm soát phù hợp với nhu cầu của địa phương; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, thanh tra liên ngành kịp thời xử lý các vi phạm …

Bên cạnh đó, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên cần tiếp tục nâng cao vai trò tự quản của mình; đổi mới và nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành hoạt động của các tổ chức này để hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên có bước đột phá, thực chất và hiệu quả; thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi cho công chứng viên; giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; huy động, tập hợp trí tuệ của đông đảo công chứng viên tham gia vào các hoạt động xã hội nói chung và các sự kiện pháp lý nói riêng.

Về lâu dài, cần sửa đổi Luật Công chứng, trong đó có bổ sung quy định nhằm tăng cường quản lý nhà nước về công chứng và phát huy trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của CCV phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Đến nay, cả nước có 3.011 công chứng viên (gồm 383 công chứng viên của Phòng Công chứng và 2.628 công chứng viên của Văn phòng công chứng); 1.295 tổ chức hành nghề công chứng (TCHNCC), trong đó có 120 Phòng công chứng và 1.175 Văn phòng công chứng. Tại 63/63 địa phương đều có Văn phòng công chứng theo chủ trương xã hội hóa.

Trong 05 năm thi hành Luật Công chứng, các TCHNCC trên cả nước đã công chứng được hơn 27 triệu việc; chứng thực chữ ký giấy tờ, tài liệu, chứng thực bản sao từ bản chính được gần 52 triệu việc; tổng số phí công chứng thu được khoảng gần 8,5 nghìn tỷ đồng; phí chứng thực thu được gần 346 tỷ đồng; tổng số thù lao công chứng thu được gần 1,4 nghìn tỷ đồng; tổng số tiền nộp thuế và nộp ngân sách nhà nước khoảng gần 1,7 nghìn tỷ đồng

Tin cùng chuyên mục

Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam sinh hoạt chuyên đề tại Hải Phòng

Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam sinh hoạt chuyên đề tại Hải Phòng

(PLVN) - Ngày 1/3, Chi bộ Khối Nội dung và Chi bộ Khối Hành chính thuộc Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác Đảng tại Hải Phòng và tổ chức dâng hương, nghe giới thiệu về truyền thống lịch sử tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Bạch Đằng Giang, dâng hương tại Tượng đài nữ tướng Lê Chân.

Đọc thêm

Quán triệt nội dung 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh: Báo Đại đoàn kết)
(PLVN) -Chiều 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt 2 cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” và cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Bộ Công an đang đề xuất xây dựng Luật Dữ liệu. Theo Bộ này, cần có Luật Dữ liệu để điều chỉnh, thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đảm bảo tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết

Toàn cảnh cuộc họp.
(PLVN) -Ngày 27/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ về tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết và góp ý Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Tự hào “bác sĩ của pháp luật”

Hoạt động giám định tại Trung tâm Pháp y Hà Nội.
(PLVN) - Cũng là bác sĩ, nhưng những bác sỹ pháp y ngày đêm thầm lặng, miệt mài đi tìm công lý để phục vụ cho công tác điều tra phá án dường như ít được nhắc tới. Đây là một “nghề đặc biệt” mà mỗi người khi lựa chọn đều cần cả sự kiên định lẫn niềm đam mê.

Tham khảo kinh nghiệm của Pháp về hoạt động Thừa phát lại

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì buổi làm việc trực tuyến.
(PLVN) - Ngày 26/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Hội đồng Thừa phát lại (TPL) và đấu giá viên quốc gia Pháp. Chủ trì tại điểm cầu Pháp có bà Agnès CARLIER, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TPL và đấu giá viên quốc gia Pháp.

Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên: Chú trọng triển khai các nhiệm vụ công tác ngay từ đầu năm

Cục THADS tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024
(PLVN) -Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ năm công tác mới, ngay trong tháng 1, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 và Quyết định tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cho Chấp hành viên; thành lập các đoàn kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra công vụ đối với công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh.

Phát triển hoạt động công chứng theo hướng chuyên nghiệp hóa

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: quochoi.vn).
(PLVN) - Sáng 23/2, tại cuộc làm việc của Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với Bộ Tư pháp, các đại biểu tán thành việc sửa đổi Luật Công chứng nhằm góp phần khắc phục hạn chế, bất cập trong thực tiễn triển khai thi hành, tạo điều kiện để tiếp tục phát triển hoạt động công chứng theo hướng xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hải Dương: Tăng cường phối hợp, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thi hành án

Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 Cục THADS tỉnh Hải Dương (Ảnh: Cục THADS tỉnh Hải Dương)
(PLVN) -Trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2024, với sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, các mặt kết quả công tác đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, về việc, đã giải quyết 2.293 việc, tăng 12,12% so với cùng kỳ năm 2023. Về tiền, đã giải quyết 381.028.710.000 đồng, tăng 104,40% so với cùng kỳ năm 2023.