Cần Thơ: Tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản

Cần Thơ: Tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản
(PLVN) - Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản; thi hành nghiêm Luật Đấu giá tài sản, hạn chế thất thoát tài sản của Nhà nước, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất. Mới đây UBND TP. Cần Thơ có văn bản gửi Sở, Ban ngành TP, UBND quận, huyện về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản.