Một số kiến nghị về sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

(PLO) -Cùng với việc đổi mới, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, biên chế cơ quan tư pháp ở Trung ương, thì việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của cơ quan tư pháp địa phương, đặc biệt là Sở Tư pháp cấp tỉnh có ý nghĩa và vai trò quan trọng. Trong bài viết này, xin được trao đổi một số nội dung về cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp cấp tỉnh hiện nay và kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.
Hình minh họa Hình minh họa

Nhìn chung cơ cấu tổ chức của Sở hiện nay đã được sắp xếp cơ bản tuân thủ theo quy định của Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV Bộ Tư pháp – Bộ Nội vụ, theo đó, các Sở trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều thực hiện cơ cấu gồm Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và 6 phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp công.

Tuy nhiên, trong tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể và tên gọi các Phòng chuyên môn vẫn có sự không thống nhất như: Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thì hầu hết các Sở đều lấy tên như vậy, nhưng có Sở vẫn lấy tên là Phòng Văn bản pháp quy. Nhiều Sở còn tồn tại Phòng Tổ chức cán bộ, mặc dù theo quy định thì phù hợp nhưng thực sự thì không cần thiết bởi biên chế của Sở Tư pháp hầu hết là không lớn, không phức tạp.

Về chức năng, nhiệm vụ cũng có sự không thống nhất như: Nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có nơi giao cho Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), có nơi giao Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, có nơi lại giao Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật…

Việc không thống nhất như trên ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó việc còn tồn tại nhiều đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động kém hiệu quả, tốn kém về ngân sách, biên chế, việc tuyển dụng viên chức rồi trưng tập về làm công chức, chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ giữa trợ giúp pháp lý và PBGDPL vừa gây lãng phí nguồn lực, vừa gây cản trở, giảm hiệu quả hoạt động của các tổ chức thuộc Sở…

Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, theo tôi đã đến lúc Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, UBND cấp tỉnh cần quan tâm thực hiện quyết liệt về sắp xếp tổ chức, bộ máy của Sở để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực chất, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, theo đó: Chính phủ khi sửa Nghị định 24/2014/NĐ-CP và Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp khi sửa Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV phải thống nhất  về số lượng, tên gọi các tổ chức thuộc Sở, không giao cho UBND cấp tỉnh quyết định (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).

Đảm bảo phù hợp với đặc thù địa phương và giảm được đầu mối, biên chế, theo đó: Đối với các tỉnh loại 1 và loại 2 sẽ có tổ chức Văn phòng Sở và Thanh tra Sở riêng cùng với không quá 5 phòng chuyên môn; đối với các tỉnh loại 3 thì hợp nhất Văn phòng và Thanh tra thành một tổ chức cùng với không quá 3 phòng chuyên môn, hợp nhất Phòng Tổ chức cán bộ vào Văn phòng Sở ở những nơi còn tồn tại phòng này.

Bên cạnh đó, yêu cầu các UBND cấp tỉnh khẩn trương điều chuyển chức năng kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở về Văn phòng UBND cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ.

Thực hiện ngay, quyết liệt việc chuyển đổi mô hình hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công thuộc Sở, gồm các Phòng công chứng, Trung tâm bán đấu giá tài sản (Nội dung này có thể làm được ngay vì việc xã hội hóa đã được thực hiện thời gian qua và được đánh giá là tốt, là có hiệu quả).

Giải thể ngay các Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý không đủ điều kiện thành lập theo Luật Trợ giúp pháp lý mới. Chấn chỉnh hoạt động của Trung tâm thực hiện đúng quy định pháp luật tránh chồng chéo với hoạt động PBGDPL.

Về các tổ chức tham mưu tổng hợp và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể, Văn phòng Sở: Đổi tên thành Phòng Hành chính tổng hợp thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Sở hiện nay, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng…và công tác thanh tra đối với các tỉnh loại 3.

Các phòng có chức năng, nhiệm vụ có liên hệ gần nhau và vốn trước đó từ một phòng tách ra, thì cho sáp nhập lại: Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật sáp nhập và đổi tên thành Phòng Văn bản pháp luật thực hiện nhiệm vụ của hai phòng theo quy định hiện hành.

Phòng hành chính tư pháp và Phòng bổ trợ tư pháp sáp nhập và đổi tên thành Phòng hành chính tư pháp thực hiện nhiệm vụ của hai phòng theo quy định hiện hành.

Theo lộ trình cần xem xét việc sáp nhập Phòng PBGDPL và Trung tâm Trợ giúp pháp lý thành một thực hiện nhiệm vụ PBGDPL và trợ giúp pháp lý và là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở. 

Nguyễn Văn Đại (Sở Tư pháp Bắc Ninh)
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Cần nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Ông Đặng Thanh Sơn Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp.
(PLVN) -Tổ chức thi hành pháp luật là vấn đề luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, đặc biệt là kể từ khi chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986 cho đến nay. Tại các văn kiện, nghị quyết của Đảng luôn có những nhận định, đánh giá về công tác này và từ đó có những chủ trương, định hướng lớn để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật để tổ chức thực hiện với mục đích đưa chủ trương, định hướng của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”
(PLVN) - 20 năm gắn bó với nghề, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội (Hanoi Tax & Law Firm) luôn tâm niệm: Nghề Luật sư không chỉ cần cái tâm, cái tầm mà còn cần cả sự sáng tạo, tiếp thu và lắng nghe. Luật sư không phải lúc nào cũng đọc, nêu những căn cứ pháp luật khô khan mà còn là sự thấu hiểu về cuộc sống, thấu hiểu hoàn cảnh của những con người khác nhau trong xã hội...

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng
(PLVN) -Mới đây, Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc phối hợp với Ngân hàng Nhà nước CN Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh về công tác THADS, nhằm thống nhất trong công tác phối hợp, giải quyết dứt điểm các vụ việc đang có khó khăn, vướng mắc.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết
(PLVN) - Những hiểm nguy luôn rình rập. Những cuộc đấu trí cam go, quyết liệt. H àng ngày, hàng giờ luôn phải đối mặt với lằn ranh của sự sống và cái chết khi đấu tranh với những tên tội phạm ma túy (TPMT) manh động, có vũ khí nóng nhưng nhiều năm qua, Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã cùng đồng đội lăn lộn khắp các bản làng, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thắng lợi với TPMT.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu: Bắc Giang cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng hơn nữa Luật Thủ đô

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác với UBND tỉnh Bắc Giang
(PLVN) -   Chiều nay (19/5), Đoàn Công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về tình hình triển khai thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn tỉnh. Ông Mai Sơn – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Giang cùng làm việc với đoàn.

Chi bộ Chi cục THADS quận Tân Bình đạt nhiều kết quả tích cực khi học và làm theo Bác Hồ

Chi bộ Chi cục THADS quận Tân Bình đạt nhiều kết quả tích cực khi học và làm theo Bác Hồ
(PLVN) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp, qua đó thúc đẩy việc nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu đơn vị; đồng thời tạo chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong, hiệu quả làm việc trong đội ngũ Đảng viên, công chức Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Tân Bình (TP HCM)...