Tìm kiếm cứu nạn là một nhiệm vụ trọng tâm của quân đội năm 2018

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9001 tặng lương thực, thực phẩm cho các ngư dân tàu KH 99036TS sau khi cứu nạn tàu cá ngày 12/3/2018
(PLO) - Khẳng định công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quân đội trong năm 2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh toàn quân phải rà soát các phương án, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” xứng đáng với vai trò nòng cốt và là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trong hỏa hoạn, thiên tai.