Cân nhắc thí điểm tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Cân nhắc thí điểm tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
(PLVN) - Ủy ban Quốc phòng – An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cân nhắc cho thực hiện thí điểm trong một thời gian, tại một số địa phương nhất định để có thời gian tổng kết, đánh giá kỹ tính khả thi của chính sách trước khi ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.