Cán bộ cấp xã tự đi học đại học có được thi nâng ngạch?

Cán bộ cấp xã tự đi học đại học có được thi nâng ngạch?
(PLO) - Bà Vũ Thị Hoa là công chức cấp xã, hưởng hương trung cấp từ năm 2011, đến năm 2014 bà đi học Đại học, nhưng không có quyết định cử đi học. Vừa qua cơ quan có đợt thi nâng ngạch nhưng bà không được dự thi nâng ngạch. Bà Hoa muốn biết lý do bà không được dự thi?