Từ khóa: #lịch cắt điện Đà Nẵng

Lịch cắt điện ngày mai - 24/2

Ảnh minh họa
(PLVN) - Ngày mai (24/2), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định...

Lịch cắt điện ngày mai - 23/2

Lịch cắt điện ngày mai 23/2. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Ngày mai (23/2), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Lịch cắt điện ngày mai – 22/2

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Ngày mai, 22/2, một số đơn vị cung cấp điện thông báo ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Lịch cắt điện ngày mai – 18/2

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Ngày mai, 18/2), một số đơn vị cung cấp điện thông báo kế hoạch ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định.

Lịch cắt điện ngày mai – 14/2

Lịch cắt điện ngày mai 14/2 một số tỉnh, thành phố (Ảnh minh họa).
(PLVN) - Ngày mai (14/2), một số đơn vị cung cấp điện thông báo kế hoạch ngừng cấp điện một số địa bàn thuộc các tỉnh thành: Hà Nội, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Định.

Lịch cắt điện ngày mai – 10/2

Ngày mai, một số tỉnh: Hà Nội, Quảng Bình, Bình Định, Đà Nẵng... ngừng cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh, thành phố.
(PLVN) - Ngày mai, 10/2, một số đơn vị cung cấp điện thông báo ngừng cấp điện một số địa bàn thuộc các tỉnh, thành Hà Nội, Quảng Bình, Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Lịch cắt điện một số tỉnh ngày mai - 8/2

Lịch cắt điện ngày mai 8/2 tại một số tỉnh thành trong cả nước. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Ngày mai (8/2), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Lịch cắt điện ngày mai - 24/11

Ảnh minh họa
(PLVN) - Ngày mai (24/11), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Trị, Đà Nẵng.

Lịch cắt điện ngày mai - 10/10

Ảnh minh họa
(PLVN) - Ngày mai (10/10), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, TT-Huế, Bình Định, Đà Nẵng.

Lịch cắt điện ngày mai - 7/10

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Ngày mai (7/10), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Bình Định, Đà Nẵng.

Lịch cắt điện ngày mai - 6/10

Ảnh minh họa
(PLVN) - Ngày mai (6/10), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Bình Định, Đà Nẵng.

Lịch cắt điện ngày mai - 5/10

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Ngày mai, 5/10, theo kế hoạch, một số đơn vị cung cấp điện ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Trị, Bình Định, Đà Nẵng.

Lịch cắt điện ngày mai - 3/10

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Ngày mai (3/10), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Trị, Đà Nẵng.

Lịch cắt điện ngày mai - 29/9

Ảnh minh họa
(PLVN) - Ngày mai (29/9), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, TT-Huế, Đà Nẵng.

Lịch cắt điện ngày mai - 28/9

Hình minh họa
(PLVN) - Ngày mai (28/9), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng.

Lịch cắt điện ngày mai - 24/9

Hình minh họa.
(PLVN) - Ngày mai (24/9),  một số đơn vị cung cấp điện thông báo kế hoạch ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Bình Định, Đà Nẵng.

Lịch cắt điện ngày mai - 23/9

Hình minh họa.
(PLVN) - Ngày mai, 23/9), một số đơn vị cung cấp điện thông báo kế hoạch ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng.

Lịch cắt điện ngày mai - 12/9

Hình minh họa
(PLVN) - Ngày mai (12/9), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Trị, Bình Định, Đà Nẵng.

Lịch cắt điện ngày mai - 7/9

Hình minh họa.
(PLVN) - Ngày mai, 7/9, một số đơn vị cung cấp điện thông báo kế hoạch ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, TT-Huế, Bình Định, Đà Nẵng.